Bodové zisky hráčov z turnajov

72 záznamov

33. U13 Družstevník Klenovec Q, 2019-02-02

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 200 1.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 140 2.
Kozlok Michal ŠK Hrachovo 13.02.2009 86 3.-4.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 86 3.-4.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 48 5.-6.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 48 5.-6.
Köröš Boris KBC Košice 04.08.2008 33 7.-8.
Brodziansky Mário KBŠ Dolný Kubín 31.01.2008 33 7.-8.
Durmis Ján ŠK Hrachovo 29.11.2007 26 9.
Kleň Branislav KBŠ Dolný Kubín 10.04.2008 18 10.
Suchý Michal KPŠ Košice 30.01.2007 10 11.-12.
Uhričík Michal KBŠ Dolný Kubín 17.11.2007 10 11.-12.
Brodziansky Mário KBŠ Dolný Kubín 31.01.2008 170 1.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 170 1.
Kozlok Michal ŠK Hrachovo 13.02.2009 86 2.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 86 2.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 40 3.-4.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 40 3.-4.
Suchý Michal KPŠ Košice 30.01.2007 40 3.-4.
Durmis Ján ŠK Hrachovo 29.11.2007 40 3.-4.
Uhričík Michal KBŠ Dolný Kubín 17.11.2007 15 5.-6.
Kleň Branislav KBŠ Dolný Kubín 10.04.2008 15 5.-6.
Köröš Boris KBC Košice 04.08.2008 15 5.-6.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 15 5.-6.
Pavlovič Viktor KBC Košice 15.07.2008 200 1.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 140 2.
Kozlok Michal ŠK Hrachovo 13.02.2009 86 3.-4.
Kleň Branislav KBŠ Dolný Kubín 10.04.2008 86 3.-4.
Durmis Ján ŠK Hrachovo 29.11.2007 40 5.-8.
Uhričík Michal KBŠ Dolný Kubín 17.11.2007 40 5.-8.
Brodziansky Mário KBŠ Dolný Kubín 31.01.2008 40 5.-8.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 40 5.-8.
Macek Andrej PBA Prešov 10.03.2008 15 9.-12.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 15 9.-12.
Suchý Michal KPŠ Košice 30.01.2007 15 9.-12.
Köröš Boris KBC Košice 04.08.2008 15 9.-12.
Osadská Vanessa KBŠ Dolný Kubín 16.04.2009 200 1.
Sárená Eva KBŠ Dolný Kubín 04.05.2008 140 2.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 86 3.-4.
Lachová Adelka KBŠ Dolný Kubín 26.07.2009 86 3.-4.
Matejčíková Ema KBŠ Dolný Kubín 18.05.2008 48 5.-6.
Ďurmeková Jana KBŠ Dolný Kubín 14.08.2007 48 5.-6.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 33 7.-8.
Budovcová Lívia ŠK Hrachovo 29.03.2008 33 7.-8.
Vranská Rebeka Družst. Klenovec 11.08.2007 26 9.
Krestová Kristína KBC Košice 01.07.2009 18 10.
Swales Daniela KPŠ Košice 09.09.2007 10 11.-12.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 10 11.-12.
Osadská Vanessa KBŠ Dolný Kubín 16.04.2009 170 1.
Lachová Adelka KBŠ Dolný Kubín 26.07.2009 170 1.
Matejčíková Ema KBŠ Dolný Kubín 18.05.2008 86 2.
Sárená Eva KBŠ Dolný Kubín 04.05.2008 86 2.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 40 3.-4.
Krestová Kristína KBC Košice 01.07.2009 40 3.-4.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 40 3.-4.
Vranská Rebeka Družst. Klenovec 11.08.2007 40 3.-4.
Swales Daniela KPŠ Košice 09.09.2007 15 5.-6.
Budovcová Lívia ŠK Hrachovo 29.03.2008 15 5.-6.
Ďurmeková Jana KBŠ Dolný Kubín 14.08.2007 15 5.-6.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 15 5.-6.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 200 1.
Osadská Vanessa KBŠ Dolný Kubín 16.04.2009 140 2.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 86 3.-4.
Lachová Adelka KBŠ Dolný Kubín 26.07.2009 86 3.-4.
Vranská Rebeka Družst. Klenovec 11.08.2007 40 5.-8.
Budovcová Lívia ŠK Hrachovo 29.03.2008 40 5.-8.
Matejčíková Ema KBŠ Dolný Kubín 18.05.2008 40 5.-8.
Sárená Eva KBŠ Dolný Kubín 04.05.2008 40 5.-8.
Ďurmeková Jana KBŠ Dolný Kubín 14.08.2007 15 9.-12.
Krestová Kristína KBC Košice 01.07.2009 15 9.-12.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 15 9.-12.
Swales Daniela KPŠ Košice 09.09.2007 15 9.-12.