Bodové zisky hráčov z turnajov

83 záznamov

45. DOS BKT Trebišov B, 2019-04-13

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Hanuliak Lukáš KPŠ Košice 10.04.1994 300 1.
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 240 2.
Staško Miloš VEVA Huncovce 13.01.1981 186 3.-4.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 186 3.-4.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 90 5.-8.
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 90 5.-8.
Bácskai Juraj KPŠ Košice 19.10.1970 90 5.-8.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 90 5.-8.
Jeňo Martin BKT Trebišov 24.04.1978 48 9.-14.
Šoltés Erik BKT Trebišov 08.02.1986 48 9.-14.
Dugas Ján KPŠ Košice 19.12.1980 48 9.-14.
Uhrin Stanislav Victory Trebišov 14.05.1978 48 9.-14.
Onduško Jozef VEVA Huncovce 12.09.1986 48 9.-14.
Mikluš Matej KPŠ Košice 28.02.1990 48 9.-14.
Chovanec Ján BKT Trebišov 26.05.1954 18 15.-19.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 18 15.-19.
Marko Igor BKT Trebišov 27.05.1979 18 15.-19.
Jeňo Roman BKT Trebišov 02.02.1982 18 15.-19.
Mikuláš Dávid Victory Trebišov 28.08.2003 18 15.-19.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 270 1.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 270 1.
Mikluš Matej KPŠ Košice 28.02.1990 186 2.
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 186 2.
Jeňo Roman BKT Trebišov 02.02.1982 90 3.-4.
Šoltés Erik BKT Trebišov 08.02.1986 90 3.-4.
Jeňo Martin BKT Trebišov 24.04.1978 90 3.-4.
Marko Igor BKT Trebišov 27.05.1979 90 3.-4.
Dugas Ján KPŠ Košice 19.12.1980 47 5.-8.
Mikuláš Dávid Victory Trebišov 28.08.2003 47 5.-8.
Kelemen Miloš BKT Trebišov 16.05.1975 47 5.-8.
Šándor Branislav KPŠ Košice 15.07.1975 47 5.-8.
Hanuliak Lukáš KPŠ Košice 10.04.1994 47 5.-8.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 47 5.-8.
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 47 5.-8.
Bácskai Juraj KPŠ Košice 19.10.1970 47 5.-8.
Staško Miloš VEVA Huncovce 13.01.1981 15 9.-10.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 15 9.-10.
Uhrin Stanislav Victory Trebišov 14.05.1978 15 9.-10.
Onduško Jozef VEVA Huncovce 12.09.1986 15 9.-10.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 300 1.
Hanuliak Lukáš KPŠ Košice 10.04.1994 210 2.
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 114 3.-4.
Jeňo Martin BKT Trebišov 24.04.1978 114 3.-4.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 54 5.-8.
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 54 5.-8.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 54 5.-8.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 54 5.-8.
Chovanec Ján BKT Trebišov 26.05.1954 21 9.-11.
Marko Igor BKT Trebišov 27.05.1979 21 9.-11.
Jeňo Roman BKT Trebišov 02.02.1982 21 9.-11.
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 300 1.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 210 2.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 129 3.-4.
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 129 3.-4.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 60 5.-8.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 60 5.-8.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 60 5.-8.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 60 5.-8.
Janošková Simona BKT Trebišov 21.12.2003 23 9.-12.
Kabalová Tamara BKT Trebišov 28.11.2004 23 9.-12.
Marková Miriama BKT Trebišov 17.09.1982 23 9.-12.
Stričková Simona BKT Trebišov 15.10.2004 23 9.-12.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 255 1.
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 255 1.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 111 2.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 111 2.
Marková Miriama BKT Trebišov 17.09.1982 50 3.-4.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 50 3.-4.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 50 3.-4.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 50 3.-4.
Stričková Simona BKT Trebišov 15.10.2004 17 5.
Kabalová Tamara BKT Trebišov 28.11.2004 17 5.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 300 1.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 210 2.
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 114 3.-4.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 114 3.-4.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 54 5.-8.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 54 5.-8.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 54 5.-8.
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 54 5.-8.
Stričková Simona BKT Trebišov 15.10.2004 21 9.-11.
Marková Miriama BKT Trebišov 17.09.1982 21 9.-11.
Kabalová Tamara BKT Trebišov 28.11.2004 21 9.-11.