Bodové zisky hráčov z turnajov

12 záznamov

45. DOS BKT Trebišov B, 2019-04-13 (DŽ)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 300 1.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 210 2.
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 129 3.-4.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 129 3.-4.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 60 5.-8.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 60 5.-8.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 60 5.-8.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 60 5.-8.
Stričková Simona BKT Trebišov 15.10.2004 23 9.-12.
Marková Miriama BKT Trebišov 17.09.1982 23 9.-12.
Kabalová Tamara BKT Trebišov 28.11.2004 23 9.-12.
Janošková Simona BKT Trebišov 21.12.2003 23 9.-12.