Bodové zisky hráčov z turnajov

8 záznamov

117. DOS IV.liga, 1.kolo RSL BA 4, 2019-02-17 (ŠŽ)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kuhnová Eliška BPR Bratislava 14.04.2002 60 3:0
Slobodová Natália Spoje Bratislava 16.05.2004 60 3:0
Peruňská Drahotína RSL Bratislava 27.01.1976 44 2:1
Skákalová Eva RSL Bratislava 08.09.1968 44 2:1
Čiháková Marta HK Filozof Blava 17.10.1963 28 1:2
Milly Tamara HK Filozof Blava 28.06.1962 28 1:2
Blahová Slávka BK Šamorín 02.05.1966 12 0:3
Procházková Kornélia BK Šamorín 26.10.1966 12 0:3