Bodové zisky hráčov z turnajov

36 záznamov

124. DOS II.liga V, 1.kolo - DK 2, 2019-03-24

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 160 2:0/-/-
Dubravský Daniel PBA Prešov 18.03.1987 120 -/2:0/-
Brestovský Adam KBŠ Dolný Kubín 11.10.1980 96 1:1/-/-
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 80 -/-/2:0
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 72 -/1:1/-
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 48 -/-/1:1
Onduško Jozef VEVA Huncovce 12.09.1986 32 0:2/-/-
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 24 -/0:2/-
Bálint Richard Družst. Klenovec 12.01.1971 16 -/-/0:2
Brestovský Adam KBŠ Dolný Kubín 11.10.1980 160 2:0/-
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 160 2:0/-
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 120 -/2:0
Vicáň Marián KBŠ Dolný Kubín 07.10.1978 120 -/2:0
Dubravský Daniel PBA Prešov 18.03.1987 96 1:1/-
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 80 1:0/-
Kurila Jozef VEVA Huncovce 27.03.1958 72 -/1:1
Daniel Slavomír VEVA Huncovce 09.03.1965 72 -/1:1
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 32 0:2/-
Onduško Jozef VEVA Huncovce 12.09.1986 32 0:2/-
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 16 0:1/-
Bálint Richard Družst. Klenovec 12.01.1971 160 2:0
Vicáň Marián KBŠ Dolný Kubín 07.10.1978 96 1:1
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 16 0:1
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 16 0:1
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 160 2:0
Bálintová Alžbeta Družst. Klenovec 20.07.2002 96 1:1
Baranová Petra PBA Prešov 14.12.1997 32 0:2
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 160 2:0
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 160 2:0
Baranová Petra PBA Prešov 14.12.1997 96 1:1
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 96 1:1
Lokšíková Eva VEVA Huncovce 26.06.1972 32 0:2
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 32 0:2
Bálintová Alžbeta Družst. Klenovec 20.07.2002 160 2:0
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 96 1:1
Chmurovičová Júlia PBA Prešov 26.01.2003 32 0:2