Bodové zisky hráčov z turnajov

55 záznamov

125. DOS II.liga V, 1.kolo - KE 2, 2019-03-24

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 160 2:0/-/-
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 160 2:0/-/-
Pevný Vladan BK GMH Hnúšťa 17.05.1998 120 -/2:0/-
Hanuliak Lukáš KPŠ Košice 10.04.1994 72 -/1:1/-
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 72 -/1:1/-
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 48 -/-/1:1
Bácskai Juraj KPŠ Košice 19.10.1970 48 -/-/1:1
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 40 -/-/1:0
Garaj Rastislav KGB Rožňava 02.05.1994 40 -/-/1:0
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 32 0:2/-/-
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 32 0:2/-/-
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 24 -/0:2/-
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 16 -/-/0:2
Sabovčík Róbert KBC Košice 03.11.2000 160 2:0/-
Nečeda Samuel KBC Košice 05.05.2000 160 2:0/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 96 1:1/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 96 1:1/-
Šándor Branislav KPŠ Košice 15.07.1975 92 1:0/0:1
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 80 1:0/-
Mikluš Matej KPŠ Košice 28.02.1990 76 0:1/1:0
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 76 0:1/1:0
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 72 -/1:1
Hanuliak Lukáš KPŠ Košice 10.04.1994 72 -/1:1
Pevný Vladan BK GMH Hnúšťa 17.05.1998 72 -/1:1
Garaj Rastislav KGB Rožňava 02.05.1994 72 -/1:1
Poláček Irenej KBC Košice 20.06.1989 72 -/1:1
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 60 -/1:0
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 32 0:2/-
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 32 0:2/-
Bácskai Juraj KPŠ Košice 19.10.1970 12 -/0:1
Poláček Irenej KBC Košice 21.02.1963 12 -/0:1
Poláček Irenej KBC Košice 20.06.1989 96 1:1
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 96 1:1
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 80 1:0
Mikluš Matej KPŠ Košice 28.02.1990 80 1:0
Borčík Dominik KGB Rožňava 12.02.2002 16 0:1
Garaj Rastislav KGB Rožňava 02.05.1994 16 0:1
Korpová Petra KPŠ Košice 23.08.1994 160 2:0
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 160 2:0
Pevná Viktória BK GMH Hnúšťa 23.06.1996 32 0:2
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 16 0:1
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 16 0:1
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 160 2:0
Korpová Petra KPŠ Košice 23.08.1994 160 2:0
Poláčková Júlia KBC Košice 20.04.1979 160 2:0
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 160 2:0
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 32 0:2
Pevná Viktória BK GMH Hnúšťa 23.06.1996 32 0:2
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 32 0:2
Muranková Anna Victory Trebišov 16.07.1975 16 0:1
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 16 0:1
Macáková Michaela KPŠ Košice 02.04.2003 160 2:0
Csonková Katarína KBC Košice 23.08.2001 96 1:1
Muranková Anna Victory Trebišov 16.07.1975 96 1:1
Francisková Patrícia KGB Rožňava 22.04.2003 32 0:2