Bodové zisky hráčov z turnajov

8 záznamov

136. DOS IV.liga, 2.kolo Filozof 4, 2019-03-24 (ŠŽ)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Krištofiaková Eva Fénix Bratislava 21.01.1977 40 2:0
Selečéniová Radka Fénix Bratislava 26.04.1988 40 2:0
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 40 2:0
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 40 2:0
Brziaková Ivana HK Filozof Blava 01.09.1968 8 0:2
Milly Tamara HK Filozof Blava 28.06.1962 8 0:2
Peruňská Drahotína RSL Bratislava 27.01.1976 8 0:2
Skákalová Eva RSL Bratislava 08.09.1968 8 0:2