Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

171. DOS Ghana Int. series 2019 D, 2019-07-21

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 1500 9.-16.