Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

173. DOS Barbados Int.series 2019 D, 2019-08-25 (DM)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 3000 5.-8.