Bodové zisky hráčov z turnajov

7 záznamov

216. DOS IV.liga, 6.kolo TT 4, 2019-11-24 (DŽ)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Šuhajová Ľubica MBK PE Malinovo 18.06.1985 24 1:1
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 20 1:0
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 20 1:0
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 20 1:0
Fülöpová Ivana RSL Bratislava 23.05.1971 4 0:1
Peruňská Drahotína RSL Bratislava 27.01.1976 4 0:1
Kesslerová Lucia SC Pohoda Trnava 18.07.1975 4 0:1