Bodové zisky hráčov z turnajov

7 záznamov

216. DOS IV.liga, 6.kolo TT 4, 2019-11-24 (MŽ)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Fülöpová Ivana RSL Bratislava 23.05.1971 20 1:0
Peruňská Drahotína RSL Bratislava 27.01.1976 20 1:0
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 20 1:0
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 20 1:0
Juráková Bronislava MBK PE Malinovo 25.09.1998 8 0:2
Bohúnová Jarmila SC Pohoda Trnava 29.08.1969 4 0:1
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 4 0:1