Bodové zisky hráčov z turnajov

9 záznamov

216. DOS IV.liga, 6.kolo TT 4, 2019-11-24 (ŠŽ)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Haldová Katarína Spoje Bratislava 01.08.2004 40 2:0
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 40 2:0
Juráková Bronislava MBK PE Malinovo 25.09.1998 24 1:1
Šuhajová Ľubica MBK PE Malinovo 18.06.1985 24 1:1
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 24 1:1
Kraváriková Barbora SC Pohoda Trnava 19.12.1992 20 1:0
Fülöpová Ivana RSL Bratislava 23.05.1971 8 0:2
Peruňská Drahotína RSL Bratislava 27.01.1976 8 0:2
Kesslerová Lucia SC Pohoda Trnava 18.07.1975 4 0:1