Bodové zisky hráčov z turnajov

50 záznamov

222. DOS BKT Trebišov B, 2019-12-08

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Hanuliak Lukáš KPŠ Košice 10.04.1994 300 1.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 186 2.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 84 3.-4.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 84 3.-4.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 35 5.-8.
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 35 5.-8.
Ivanko Daniel Loko Košice 14.10.2003 35 5.-8.
Jeňo Martin BKT Trebišov 24.04.1978 35 5.-8.
Hanuliak Lukáš KPŠ Košice 10.04.1994 255 1.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 255 1.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 111 2.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 111 2.
Jeňo Martin BKT Trebišov 24.04.1978 60 3.
Šoltés Erik BKT Trebišov 08.02.1986 60 3.
Marko Igor BKT Trebišov 27.05.1979 41 4.
Ivanko Daniel Loko Košice 14.10.2003 41 4.
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 17 5.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 17 5.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 300 1.
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 186 2.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 84 3.-4.
Hanuliak Lukáš KPŠ Košice 10.04.1994 84 3.-4.
Jeňo Martin BKT Trebišov 24.04.1978 48 5.-6.
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 48 5.-6.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 21 7.-8.
Marko Igor BKT Trebišov 27.05.1979 21 7.-8.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 300 1.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 186 2.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 84 3.-4.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 84 3.-4.
Uhrinová Jarmila Victory Trebišov 26.03.1979 35 5.-8.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 35 5.-8.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 35 5.-8.
Marková Miriama BKT Trebišov 17.09.1982 35 5.-8.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 243 1.
Uhrinová Jarmila Victory Trebišov 26.03.1979 243 1.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 84 2.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 84 2.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 48 3.
Marková Miriama BKT Trebišov 17.09.1982 48 3.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 21 4.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 21 4.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 300 1.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 186 2.
Uhrinová Jarmila Victory Trebišov 26.03.1979 84 3.-4.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 84 3.-4.
Šimkovičová Ema BKT Trebišov 29.07.2004 48 5.-6.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 48 5.-6.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 21 7.-8.
Marková Miriama BKT Trebišov 17.09.1982 21 7.-8.