Bodové zisky hráčov z turnajov

112 záznamov

248. U13 KBŠ Dolný Kubín Q, 2019-09-14

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Poláček Viktor KBŠ Dolný Kubín 20.05.2007 200 1.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 160 2.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 124 3.-4.
Barč Daniele VEVA Huncovce 15.11.2009 124 3.-4.
Uhričík Michal KBŠ Dolný Kubín 17.11.2007 70 5.-6.
Brodziansky Mário KBŠ Dolný Kubín 31.01.2008 70 5.-6.
Köröš Boris KBC Košice 04.08.2008 52 7.-8.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 52 7.-8.
Džobanik Michal BC Prešov 06.03.2008 29 9.-16.
Šipoš Filip KBC Košice 27.04.2007 29 9.-16.
Suchý Michal KPŠ Košice 30.01.2007 29 9.-16.
Gajdoš Dávid BO Nižná 03.10.2007 29 9.-16.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 29 9.-16.
Bogáň Hugo KBŠ Dolný Kubín 17.02.2008 29 9.-16.
Brišš Juraj KBŠ Dolný Kubín 10.01.2010 29 9.-16.
Matejčík Matej KBŠ Dolný Kubín 17.05.2009 29 9.-16.
Šurin Jakub BO Nižná 08.10.2007 8 17.-19.
Majdiš Alexej KBŠ Dolný Kubín 14.10.2008 8 17.-19.
Velebír Tadeáš Pavol KBŠ Dolný Kubín 30.05.2009 8 17.-19.
Poláček Viktor KBŠ Dolný Kubín 20.05.2007 180 1.
Džobanik Michal BC Prešov 06.03.2008 180 1.
Matejčík Matej KBŠ Dolný Kubín 17.05.2009 116 2.
Barč Daniele VEVA Huncovce 15.11.2009 116 2.
Köröš Boris KBC Košice 04.08.2008 56 3.- 4.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 56 3.- 4.
Brodziansky Mário KBŠ Dolný Kubín 31.01.2008 56 3.- 4.
Bogáň Hugo KBŠ Dolný Kubín 17.02.2008 56 3.- 4.
Šurin Jakub BO Nižná 08.10.2007 27 5.- 8.
Gajdoš Dávid BO Nižná 03.10.2007 27 5.- 8.
Velebír Tadeáš Pavol KBŠ Dolný Kubín 30.05.2009 27 5.- 8.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 27 5.- 8.
Brišš Juraj KBŠ Dolný Kubín 10.01.2010 27 5.- 8.
Uhričík Michal KBŠ Dolný Kubín 17.11.2007 27 5.- 8.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 27 5.- 8.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 27 5.- 8.
Suchý Michal KPŠ Košice 30.01.2007 8 9.
Šipoš Filip KBC Košice 27.04.2007 8 9.
Kubašek Simon KBŠ Dolný Kubín 28.08.2007 200 1.
Džobanik Michal BC Prešov 06.03.2008 160 2.
Brodziansky Mário KBŠ Dolný Kubín 31.01.2008 116 3.- 4.
Kovaľ Pavol PBA Prešov 21.10.2008 116 3.- 4.
Leško Alexander PBA Prešov 01.06.2007 56 5.- 8.
Bogáň Hugo KBŠ Dolný Kubín 17.02.2008 56 5.- 8.
Köröš Boris KBC Košice 04.08.2008 56 5.- 8.
Uhričík Michal KBŠ Dolný Kubín 17.11.2007 56 5.- 8.
Matejčík Matej KBŠ Dolný Kubín 17.05.2009 27 9.- 16.
Majdiš Alexej KBŠ Dolný Kubín 14.10.2008 27 9.- 16.
Velebír Tadeáš Pavol KBŠ Dolný Kubín 30.05.2009 27 9.- 16.
Barč Daniele VEVA Huncovce 15.11.2009 27 9.- 16.
Šipoš Filip KBC Košice 27.04.2007 27 9.- 16.
Suchý Michal KPŠ Košice 30.01.2007 27 9.- 16.
Gajdoš Dávid BO Nižná 03.10.2007 27 9.- 16.
Fodor Samuel Družst. Klenovec 06.10.2009 27 9.- 16.
Brišš Juraj KBŠ Dolný Kubín 10.01.2010 8 17.-18.
Šurin Jakub BO Nižná 08.10.2007 8 17.-18.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 200 1.
Sárená Eva KBŠ Dolný Kubín 04.05.2008 160 2.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 124 3.-4.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 124 3.-4.
Ďurmeková Jana KBŠ Dolný Kubín 14.08.2007 78 5.-6.
Suchánková Lívia BO Nižná 10.07.2008 78 5.-6.
Chylová Adriána KBŠ Dolný Kubín 21.05.2010 56 7.-8.
Matejčíková Ema KBŠ Dolný Kubín 18.05.2008 56 7.-8.
Vranská Rebeka Družst. Klenovec 11.08.2007 33 9.-16.
Argalášová Dominika BO Nižná 13.10.2009 33 9.-16.
Kubašková Stela KBŠ Dolný Kubín 05.07.2010 33 9.-16.
Majcherová Lucia KBŠ Dolný Kubín 17.02.2009 33 9.-16.
Škutová Tereza KBŠ Dolný Kubín 09.09.2009 33 9.-16.
Urbanová Zuzana KBŠ Dolný Kubín 16.12.2007 33 9.-16.
Luczyová Alexandra KBŠ Dolný Kubín 09.07.2007 33 9.-16.
Briššová Veronika KBŠ Dolný Kubín 06.12.2007 33 9.-16.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 12 17.- 21.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 12 17.- 21.
Bombová Ema KBŠ Dolný Kubín 27.01.2010 12 17.- 21.
Sporková Katarína KBŠ Dolný Kubín 04.06.2008 12 17.- 21.
Zacharová Nikola KBŠ Dolný Kubín 04.05.2010 12 17.- 21.
Urbanová Zuzana KBŠ Dolný Kubín 16.12.2007 180 1.
Briššová Veronika KBŠ Dolný Kubín 06.12.2007 180 1.
Matejčíková Ema KBŠ Dolný Kubín 18.05.2008 116 2.
Sárená Eva KBŠ Dolný Kubín 04.05.2008 116 2.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 56 3.- 4.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 56 3.-4.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 56 3.- 4.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 56 3.- 4.
Bombová Ema KBŠ Dolný Kubín 27.01.2010 27 5.- 8.
Sporková Katarína KBŠ Dolný Kubín 04.06.2008 27 5.- 8.
Zacharová Nikola KBŠ Dolný Kubín 04.05.2010 27 5.- 8.
Argalášová Dominika BO Nižná 13.10.2009 27 5.- 8.
Kubašková Stela KBŠ Dolný Kubín 05.07.2010 27 5.- 8.
Luczyová Alexandra KBŠ Dolný Kubín 09.07.2007 27 5.- 8.
Chylová Adriána KBŠ Dolný Kubín 21.05.2010 27 5.- 8.
Suchánková Lívia BO Nižná 10.07.2008 27 5.- 8.
Majcherová Lucia KBŠ Dolný Kubín 17.02.2009 8 9.
Škutová Tereza KBŠ Dolný Kubín 09.09.2009 8 9.
Sárená Eva KBŠ Dolný Kubín 04.05.2008 200 1.
Sopková Kvetoslava BC Prešov 19.07.2009 160 2.
Urbanová Zuzana KBŠ Dolný Kubín 16.12.2007 116 3.- 4.
Ďurmeková Jana KBŠ Dolný Kubín 14.08.2007 116 3.- 4.
Briššová Veronika KBŠ Dolný Kubín 06.12.2007 56 5.- 8.
Matejčíková Ema KBŠ Dolný Kubín 18.05.2008 56 5.- 8.
Szováková Dominika KBC Košice 14.02.2009 56 5.- 8.
Bérešová Nella KBC Košice 10.08.2009 56 5.- 8.
Suchánková Lívia BO Nižná 10.07.2008 27 9.- 16.
Zacharová Nikola KBŠ Dolný Kubín 04.05.2010 27 9.- 16.
Vranská Rebeka Družst. Klenovec 11.08.2007 27 9.- 16.
Kubašková Stela KBŠ Dolný Kubín 05.07.2010 27 9.- 16.
Majcherová Lucia KBŠ Dolný Kubín 17.02.2009 27 9.- 16.
Sporková Katarína KBŠ Dolný Kubín 04.06.2008 27 9.- 16.
Luczyová Alexandra KBŠ Dolný Kubín 09.07.2007 27 9.- 16.
Chylová Adriána KBŠ Dolný Kubín 21.05.2010 27 9.- 16.
Argalášová Dominika BO Nižná 13.10.2009 8 17.-18.
Škutová Tereza KBŠ Dolný Kubín 09.09.2009 8 17.-18.