Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

281. DOS SaarLorLux Open 2019 D, 2019-11-03

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Repiská Martina Slávia TU Zvolen 21.10.1995 1500 9.-16.