Bodové zisky hráčov z turnajov

57 záznamov

136. DOS IV.liga, 1.kolo Spoje BA 4, 2020-03-01

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Rippa Matúš Spoje Bratislava 27.10.2002 40 2:0/-/-
Holubek Juraj RSL Bratislava 04.07.1969 30 -/2:0/-
Cabarka Peter BPR Bratislava 09.12.1996 24 1:1/-/-
Chudovan Juraj RSL Bratislava 09.10.1985 24 1:1/-/-
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 20 -/-/2:0
Kalina Marek Spoje Bratislava 22.11.1976 18 -/1:1/-
Kováč Dávid BPR Bratislava 29.08.1988 18 -/1:1/-
Vrana Ján BKZL Zákamenné 16.11.1996 12 -/-/1:1
Kopnický Štefan RSL Bratislava 18.01.1976 10 -/-/1:0
Stanislav Marek ŠKB Koliba Blava 03.04.1973 8 0:2/-/-
Varga Lukáš ŠKB Koliba Blava 03.11.1986 6 -/0:2/-
Krasnohorský Jozef RSL Bratislava 02.05.1979 2 -/-/0:1
Kolek Filip BPR Bratislava 07.06.2001 2 -/-/0:1
Bystrický Šimon BPR Bratislava 06.06.2003 2 -/-/0:1
Krajč Pavol RSL Bratislava 16.08.1971 40 2:0/-
Peruňský Ivan RSL Bratislava 04.01.1963 40 2:0/-
Varga Lukáš ŠKB Koliba Blava 03.11.1986 40 2:0/-
Vrana Ján BKZL Zákamenné 16.11.1996 30 -/2:0
Kopnický Štefan RSL Bratislava 18.01.1976 30 -/2:0
Krasnohorský Jozef RSL Bratislava 02.05.1979 30 -/2:0
Vrábeľ Karol ŠKB Koliba Blava 14.11.1985 30 -/2:0
Hladík Ľubomír ŠKB Koliba Blava 20.01.1978 20 1:0/-
Stanislav Marek ŠKB Koliba Blava 03.04.1973 20 1:0/-
Cabarka Peter BPR Bratislava 09.12.1996 8 0:2/-
Kuhn Ivan BPR Bratislava 30.09.1966 8 0:2/-
Kalný Ondrej Spoje Bratislava 18.07.2003 7 0:1/0:1
Patkoš Tomáš Spoje Bratislava 06.01.2004 7 0:1/0:1
Kalina Marek Spoje Bratislava 22.11.1976 7 0:1/0:1
Bystrický Šimon BPR Bratislava 06.06.2003 6 -/0:2
Kolek Filip BPR Bratislava 07.06.2001 6 -/0:2
Rippa Matúš Spoje Bratislava 27.10.2002 4 0:1/-
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 3 -/0:1
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 20 1:0
Holubek Juraj RSL Bratislava 04.07.1969 20 1:0
Kopnický Štefan RSL Bratislava 18.01.1976 20 1:0
Hladík Ľubomír ŠKB Koliba Blava 20.01.1978 20 1:0
Kováč Dávid BPR Bratislava 29.08.1988 8 0:2
Scholtz Peter ŠKB Koliba Blava 21.03.1964 4 0:1
Rippa Matúš Spoje Bratislava 27.10.2002 4 0:1
Zavacká Jana ŠKB Koliba Blava 16.02.1982 24 1:1
Hargašová Miroslava BPR Bratislava 14.01.2003 24 1:1
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 24 1:1
Fülöpová Ivana RSL Bratislava 23.05.1971 20 1:0
Skákalová Eva RSL Bratislava 08.09.1968 4 0:1
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 40 2:0
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 40 2:0
Scholtzová Eva ŠKB Koliba Blava 24.06.1965 24 1:1
Hladík Scholtz Barbara ŠKB Koliba Blava 23.10.1991 24 1:1
Fülöpová Ivana RSL Bratislava 23.05.1971 24 1:1
Skákalová Eva RSL Bratislava 08.09.1968 24 1:1
Kuhnová Eliška BPR Bratislava 14.04.2002 8 0:2
Hargašová Miroslava BPR Bratislava 14.01.2003 8 0:2
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 24 1:1
Hladík Scholtz Barbara ŠKB Koliba Blava 23.10.1991 24 1:1
Peruňská Drahotína RSL Bratislava 27.01.1976 20 1:0
Skákalová Eva RSL Bratislava 08.09.1968 20 1:0
Kuhnová Eliška BPR Bratislava 14.04.2002 8 0:2