Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

138. DOS Uganda International D, 2020-02-23 (DŽ)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Repiská Martina Slávia TU Zvolen 21.10.1995 3000 5.-8.