Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

139. DOS Jamaica International D, 2020-03-08

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Repiská Martina Slávia TU Zvolen 21.10.1995 1380 9.-16.