Bodové zisky hráčov z turnajov

93 záznamov

61. DOS II.liga V, 2.kolo KK 2, 2021-10-03

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 220 2:0/1:0/-
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 200 1:0/2:0/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 176 2:1/-/-
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 176 2:1/-/-
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 140 -/1:0/2:0
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 132 -/2:1/-
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 120 -/-/3:0
Dubravský Daniel PBA Prešov 18.03.1987 112 -/1:1/1:0
Bálint Dárius VEVA Huncovce 28.09.1998 96 1:1/-/-
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 84 -/1:2/-
Banyász Tomáš PBA Prešov 02.04.1990 80 1:0/-/-
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 72 -/1:1/-
Petro Šimon KBC Košice 04.03.2004 48 0:3/-/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 48 -/-/1:1
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 40 -/-/1:0
Onduško Jozef VEVA Huncovce 12.09.1986 40 -/-/1:0
Staško Miloš VEVA Huncovce 13.01.1981 40 0:1/0:2/-
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 32 0:2/-/-
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 28 -/0:1/0:2
Turčina Lukáš KBŠ Dolný Kubín 15.07.1999 24 -/-/0:3
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 16 -/-/0:2
Brestovský Adam KBŠ Dolný Kubín 11.10.1980 12 -/0:1/-
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 8 -/-/0:1
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 240 3:0/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 240 3:0/-
Poláček Matúš KBC Košice 07.02.2006 180 -/3:0
Karpják Boris PBA Prešov 24.06.2003 176 2:1/-
Hamar Patrik KPŠ Košice 28.01.1994 176 2:1/-
Banyász Tomáš PBA Prešov 02.04.1990 176 2:1/-
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 132 -/2:1
Šándor Branislav KPŠ Košice 15.07.1975 132 -/2:1
Mikluš Matej KPŠ Košice 28.02.1990 132 -/2:1
Vicáň Marián KBŠ Dolný Kubín 07.10.1978 132 -/2:1
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 120 -/2:0
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 112 1:2/-
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 112 1:2/-
Bálint Dárius VEVA Huncovce 28.09.1998 112 1:2/-
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 96 1:1/-
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 84 -/1:2
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 84 -/1:2
Dubravský Daniel PBA Prešov 18.03.1987 84 -/1:2
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 80 1:0/-
Turčina Lukáš KBŠ Dolný Kubín 15.07.1999 80 1:0/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 60 -/1:0
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 60 -/1:0
Petro Šimon KBC Košice 04.03.2004 48 0:3/-
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 48 0:3/-
Onduško Jozef VEVA Huncovce 12.09.1986 36 -/0:3
Brestovský Adam KBŠ Dolný Kubín 11.10.1980 32 0:2/-
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 24 -/0:2
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 24 -/0:2
Staško Miloš VEVA Huncovce 13.01.1981 12 -/0:1
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 176 2:1
Banyász Tomáš PBA Prešov 02.04.1990 160 2:0
András Patrik KBC Košice 06.07.2004 80 1:0
Staško Miloš VEVA Huncovce 13.01.1981 80 1:0
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 80 1:0
Bálint Dárius VEVA Huncovce 28.09.1998 80 1:0
Huppert Peter Loko Košice 26.08.2003 80 1:0
Vicáň Marián KBŠ Dolný Kubín 07.10.1978 32 0:2
Dzurňák Daniel KPŠ Košice 21.02.2001 32 0:2
Kundrík Michal PBA Prešov 25.06.2001 16 0:1
Brestovský Adam KBŠ Dolný Kubín 11.10.1980 16 0:1
Pavlovič Adam KBC Košice 03.10.2004 16 0:1
András Dominik KBC Košice 14.08.2006 16 0:1
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 240 3:0
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 176 2:1
Šillingová Sofia KPŠ Košice 22.12.2006 160 2:0
Poláčková Júlia KBC Košice 20.04.1979 112 1:2
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 96 1:1
Baranová Petra PBA Prešov 14.12.1997 48 0:3
Šerfozoová Klaudia KPŠ Košice 01.12.1996 16 0:1
Bálintová Alžbeta Družst. Klenovec 20.07.2002 16 0:1
Muranková Anna Victory Trebišov 16.07.1975 176 2:1
Muranková Lívia Victory Trebišov 27.09.2000 176 2:1
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 176 2:1
Bálintová Alžbeta Družst. Klenovec 20.07.2002 176 2:1
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 176 2:1
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 176 2:1
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 176 2:1
Poláčková Júlia KBC Košice 20.04.1979 176 2:1
Baranová Petra PBA Prešov 14.12.1997 112 1:2
Výrostková Diana PBA Prešov 22.09.1994 112 1:2
Šerfozoová Klaudia KPŠ Košice 01.12.1996 48 0:3
Šillingová Sofia KPŠ Košice 22.12.2006 48 0:3
Gerdová Michaela PBA Prešov 15.12.1994 176 2:1
Muranková Anna Victory Trebišov 16.07.1975 176 2:1
Bálintová Alžbeta Družst. Klenovec 20.07.2002 160 2:0
Malecká Rebeka KBC Košice 24.10.1999 112 1:2
Šillingová Sofia KPŠ Košice 22.12.2006 80 1:0
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 80 1:0
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 48 0:3
Šerfozoová Klaudia KPŠ Košice 01.12.1996 32 0:2