Bodové zisky hráčov z turnajov

36 záznamov

67. DOS IV.liga, 3.kolo BPR BA 4, 2021-10-03

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Ondrejčák Gregor BPR Bratislava 20.06.2006 40 2:0/-/-
Giač Adrián Fénix Bratislava 31.05.1977 30 -/2:0/-
Kollár Marián Fénix Bratislava 02.07.1983 24 1:1/-/-
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 20 -/-/2:0
Bystrický Šimon BPR Bratislava 06.06.2003 18 -/1:1/-
Okoličány Roman Fénix Bratislava 16.02.1979 12 -/-/1:1
Matz Fridrich Spoje Bratislava 01.02.1978 8 0:2/-/-
Patkoš Tomáš Spoje Bratislava 06.01.2004 6 -/0:2/-
Kolek Filip BPR Bratislava 07.06.2001 4 -/-/0:2
Fraštia Šimon BPR Bratislava 24.08.2004 40 2:0/-
Ondrejčák Gregor BPR Bratislava 20.06.2006 40 2:0/-
Patkoš Tomáš Spoje Bratislava 06.01.2004 30 -/2:0
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 30 -/2:0
Straka Martin Fénix Bratislava 03.06.1980 24 1:1/-
Giač Adrián Fénix Bratislava 31.05.1977 24 1:1/-
Kolek Filip BPR Bratislava 07.06.2001 18 -/1:1
Bystrický Šimon BPR Bratislava 06.06.2003 18 -/1:1
Matz Fridrich Spoje Bratislava 01.02.1978 8 0:2/-
Kalný Ondrej Spoje Bratislava 18.07.2003 8 0:2/-
Okoličány Roman Fénix Bratislava 16.02.1979 6 -/0:2
Demovič Igor Fénix Bratislava 28.12.1981 6 -/0:2
Kalný Ondrej Spoje Bratislava 18.07.2003 40 2:0
Kollár Marián Fénix Bratislava 02.07.1983 24 1:1
Fraštia Šimon BPR Bratislava 24.08.2004 8 0:2
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 40 2:0
Nevláčilová Nina BPR Bratislava 22.06.2003 24 1:1
Kovácsová Katarína Fénix Bratislava 22.12.1981 8 0:2
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 40 2:0
Spišáková Dominika Slávia Trnava 08.04.1999 40 2:0
Nevláčilová Nina BPR Bratislava 22.06.2003 24 1:1
Kuhnová Eliška BPR Bratislava 14.04.2002 24 1:1
Kovácsová Katarína Fénix Bratislava 22.12.1981 8 0:2
Sokolová Michaela Fénix Bratislava 27.05.1984 8 0:2
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 40 2:0
Sokolová Michaela Fénix Bratislava 27.05.1984 24 1:1
Kuhnová Eliška BPR Bratislava 14.04.2002 8 0:2