Bodové zisky hráčov z turnajov

12 záznamov

67. DOS IV.liga, 3.kolo BPR BA 4, 2021-10-03 (ŠM)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Fraštia Šimon BPR Bratislava 24.08.2004 40 2:0/-
Ondrejčák Gregor BPR Bratislava 20.06.2006 40 2:0/-
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 30 -/2:0
Patkoš Tomáš Spoje Bratislava 06.01.2004 30 -/2:0
Straka Martin Fénix Bratislava 03.06.1980 24 1:1/-
Giač Adrián Fénix Bratislava 31.05.1977 24 1:1/-
Bystrický Šimon BPR Bratislava 06.06.2003 18 -/1:1
Kolek Filip BPR Bratislava 07.06.2001 18 -/1:1
Kalný Ondrej Spoje Bratislava 18.07.2003 8 0:2/-
Matz Fridrich Spoje Bratislava 01.02.1978 8 0:2/-
Demovič Igor Fénix Bratislava 28.12.1981 6 -/0:2
Okoličány Roman Fénix Bratislava 16.02.1979 6 -/0:2