Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

77. DOS Austrian Open 2021 D, 2021-05-30 (DM)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 600 17.-32.