Bodové zisky hráčov z turnajov

36 záznamov

74. DOS 2.liga V,1.kolo-D.Kubín 2, 2022-05-01

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 160 2:0/-/-
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 120 -/2:0/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 96 1:1/-/-
Pevný Vladan Victory Trebišov 17.05.1998 80 -/-/2:0
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 72 -/1:1/-
Turčina Lukáš KBŠ Dolný Kubín 15.07.1999 48 -/-/1:1
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 32 0:2/-/-
Staško Miloš VEVA Huncovce 13.01.1981 24 -/0:2/-
Onduško Jozef VEVA Huncovce 12.09.1986 16 -/-/0:2
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 160 2:0/-
Pevný Vladan Victory Trebišov 17.05.1998 160 2:0/-
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 120 -/2:0
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 120 -/2:0
Vicáň Marián KBŠ Dolný Kubín 07.10.1978 96 1:1/-
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 96 1:1/-
Staško Miloš VEVA Huncovce 13.01.1981 72 -/1:1
Onduško Jozef VEVA Huncovce 12.09.1986 72 -/1:1
Čiško Jaroslav VEVA Huncovce 24.09.2002 32 0:2/-
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 32 0:2/-
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 24 -/0:2
Turčina Lukáš KBŠ Dolný Kubín 15.07.1999 24 -/0:2
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 160 2:0
Vicáň Marián KBŠ Dolný Kubín 07.10.1978 96 1:1
Kurila Ján VEVA Huncovce 17.06.1997 32 0:2
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 160 2:0
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 96 1:1
Pevná Viktória Victory Trebišov 23.06.1996 32 0:2
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 160 2:0
Pelachová Ema KBŠ Dolný Kubín 26.10.1999 160 2:0
Stašaková Martina VEVA Huncovce 06.03.1977 96 1:1
Kačmárová Lucia VEVA Huncovce 31.03.2004 96 1:1
Muranková Anna Victory Trebišov 16.07.1975 32 0:2
Pevná Viktória Victory Trebišov 23.06.1996 32 0:2
Muranková Anna Victory Trebišov 16.07.1975 160 2:0
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 96 1:1
Stašaková Martina VEVA Huncovce 06.03.1977 32 0:2