Bodové zisky hráčov z turnajov

61 záznamov

78. DOS 3.liga Z,1.kolo-Bratisl. 3, 2022-04-30

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 90 -/3:0/-
Korbaš Oliver Spoje Bratislava 28.02.1994 88 2:1/-/-
Ivan Štefan ŠKB Koliba Blava 20.02.1973 88 2:1/-/-
Kolátor Václav Fénix Bratislava 06.12.1982 76 1:0/1:1/-
Brozman Boris Spoje Bratislava 22.02.1980 66 -/2:1/-
Jasenský Ján Fénix Bratislava 23.03.1988 48 1:1/-/-
Fašung Tomáš Spoje Bratislava 13.01.1990 40 -/-/2:0
Grman Martin Fénix Bratislava 12.08.1978 24 -/-/1:1
Viglašský Tomáš Spoje Bratislava 31.01.1980 24 0:3/-/-
Pardupa Roman Spoje Bratislava 28.12.1978 24 -/-/1:1
Budinský Ľubomír Spoje Bratislava 10.05.1958 20 -/-/1:0
Blaško Martin ŠKB Koliba Blava 24.05.1979 20 -/-/1:0
Stanislav Marek ŠKB Koliba Blava 03.04.1973 18 -/0:3/-
Hladík Ľubomír ŠKB Koliba Blava 20.01.1978 8 -/-/0:2
Ivan Marian Fénix Bratislava 23.04.1979 6 -/0:1/-
Minarovič Peter Fénix Bratislava 14.10.1977 4 -/-/0:1
Vonšák Martin SC Pohoda Trnava 21.10.1986 4 -/-/0:1
Minarovič Peter Fénix Bratislava 14.10.1977 120 3:0/-
Jasenský Ján Fénix Bratislava 23.03.1988 120 3:0/-
Streharski Viktor Spoje Bratislava 01.07.2005 110 2:0/1:0
Budinský Ľubomír Spoje Bratislava 10.05.1958 90 -/3:0
Korbaš Oliver Spoje Bratislava 28.02.1994 88 2:1/-
Fašung Tomáš Spoje Bratislava 13.01.1990 68 0:1/2:0
Vonšák Martin SC Pohoda Trnava 21.10.1986 52 1:0/0:2
Pardupa Roman Spoje Bratislava 28.12.1978 46 0:2/1:0
Brozman Boris Spoje Bratislava 22.02.1980 46 0:2/1:0
Varga Lukáš ŠKB Koliba Blava 03.11.1986 42 -/1:2
Viglašský Tomáš Spoje Bratislava 31.01.1980 40 1:0/-
Ivan Marian Fénix Bratislava 23.04.1979 36 -/1:1
Grman Martin Fénix Bratislava 12.08.1978 36 -/1:1
Blaško Martin ŠKB Koliba Blava 24.05.1979 30 -/1:0
Stanislav Marek ŠKB Koliba Blava 03.04.1973 24 0:3/-
Ivan Štefan ŠKB Koliba Blava 20.02.1973 24 0:3/-
Mošovský Matej Fénix Bratislava 14.03.1973 12 -/0:2
Kolátor Václav Fénix Bratislava 06.12.1982 12 -/0:2
Hladík Ľubomír ŠKB Koliba Blava 20.01.1978 12 -/0:2
Mošovský Matej Fénix Bratislava 14.03.1973 56 1:2
Varga Lukáš ŠKB Koliba Blava 03.11.1986 56 1:2
Budinský Ľubomír Spoje Bratislava 10.05.1958 48 1:1
Ivan Marian Fénix Bratislava 23.04.1979 48 1:1
Minarovič Peter Fénix Bratislava 14.10.1977 40 1:0
Fašung Tomáš Spoje Bratislava 13.01.1990 40 1:0
Šipická Jana Fénix Bratislava 17.07.1989 88 2:1
Renert Linda Spoje Bratislava 13.04.1989 80 2:0
Březovjáková Martina Fénix Bratislava 25.08.1987 56 1:2
Tamaškovičová Nina Spoje Bratislava 12.05.1989 40 1:0
Scholtzová Eva ŠKB Koliba Blava 24.06.1965 24 0:3
Mrázová Ivana Fénix Bratislava 18.09.1976 120 3:0
Šipická Jana Fénix Bratislava 17.07.1989 120 3:0
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 80 2:0
Scholtzová Eva ŠKB Koliba Blava 24.06.1965 56 1:2
Hladík Scholtz Barbara ŠKB Koliba Blava 23.10.1991 56 1:2
Tamaškovičová Nina Spoje Bratislava 12.05.1989 48 1:1
Renert Linda Spoje Bratislava 13.04.1989 48 1:1
Švecová Svetlana Spoje Bratislava 27.12.1995 24 0:3
Březovjáková Martina Fénix Bratislava 25.08.1987 24 0:3
Mrázová Ivana Fénix Bratislava 18.09.1976 88 2:1
Tamaškovičová Nina Spoje Bratislava 12.05.1989 80 2:0
Švecová Svetlana Spoje Bratislava 27.12.1995 56 1:2
Hladík Scholtz Barbara ŠKB Koliba Blava 23.10.1991 56 1:2
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 8 0:1