Bodové zisky hráčov z turnajov

59 záznamov

93. DOS 3.liga Z,3.kolo-Púchov 3, 2022-06-11

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Sedláček Filip CEVA Trenčín 22.12.1993 120 3:0/-/-
Červeň Martin Kyklop BC Martin 26.08.1993 90 -/3:0/-
Čuntala Miloslav BKR Púchov 17.06.1985 80 2:0/-/-
Kútny Tomáš CEVA Trenčín 31.05.1977 66 -/2:1/-
Hromník Branislav CEVA Trenčín 20.11.1979 60 -/-/3:0
Štilec Marián Kyklop BC Martin 02.02.1991 56 1:2/-/-
Racenberger Igor BKR Púchov 13.06.1983 44 0:1/1:1/-
Ciklamíni Patrik Kyklop BC Martin 28.06.1994 28 -/-/1:2
Pardupa Roman Spoje Bratislava 28.12.1978 24 -/-/1:1
Viglašský Tomáš Spoje Bratislava 31.01.1980 24 0:3/-/-
Vonšák Martin SC Pohoda Trnava 21.10.1986 20 -/-/1:0
Brozman Boris Spoje Bratislava 22.02.1980 18 -/0:3/-
Socha Peter BKR Púchov 11.05.1973 10 -/0:1/0:1
Skorkovský Jozef BKR Púchov 07.11.1980 4 -/-/0:1
Michalka Jaroslav BKR Púchov 18.11.1977 4 -/-/0:1
Kútny Tomáš CEVA Trenčín 31.05.1977 120 3:0/-
Sedláček Filip CEVA Trenčín 22.12.1993 120 3:0/-
Hromník Branislav CEVA Trenčín 20.11.1979 90 -/3:0
Klimo Miroslav CEVA Trenčín 06.10.1968 90 -/3:0
Socha Peter BKR Púchov 11.05.1973 80 2:0/-
Čuntala Miloslav BKR Púchov 17.06.1985 80 2:0/-
Vonšák Martin SC Pohoda Trnava 21.10.1986 66 -/2:1
Mošovský Matej Fénix Bratislava 14.03.1973 66 -/2:1
Brozman Boris Spoje Bratislava 22.02.1980 56 1:2/-
Viglašský Tomáš Spoje Bratislava 31.01.1980 40 1:0/-
Tekeľ Anton BKR Púchov 04.10.1976 38 0:1/1:0
Racenberger Igor BKR Púchov 13.06.1983 38 0:1/1:0
Štilec Marián Kyklop BC Martin 02.02.1991 24 0:3/-
Harhaj Boris Kyklop BC Martin 08.03.1962 24 0:3/-
Sedláček Ján Kyklop BC Martin 30.03.1964 18 -/0:3
Ciklamíni Patrik Kyklop BC Martin 28.06.1994 18 -/0:3
Pardupa Roman Spoje Bratislava 28.12.1978 16 0:2/-
Michalka Jaroslav BKR Púchov 18.11.1977 12 -/0:2
Skorkovský Jozef BKR Púchov 07.11.1980 12 -/0:2
Tekeľ Anton BKR Púchov 04.10.1976 120 3:0
Červeň Martin Kyklop BC Martin 26.08.1993 88 2:1
Klimo Miroslav CEVA Trenčín 06.10.1968 56 1:2
Mošovský Matej Fénix Bratislava 14.03.1973 24 0:3
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 120 3:0
Rajcová Michaela CEVA Trenčín 24.05.1997 80 2:0
Beratšová Adriana Kyklop BC Martin 28.12.1993 48 1:1
Březovjáková Martina Fénix Bratislava 25.08.1987 24 0:3
Andrejková Sylvia CEVA Trenčín 20.07.1979 8 0:1
Tekeľová Katarína Kyklop BC Martin 22.07.1978 8 0:1
Beratšová Adriana Kyklop BC Martin 28.12.1993 120 3:0
Tekeľová Katarína Kyklop BC Martin 22.07.1978 120 3:0
Cupanová Ľubomíra BKR Púchov 08.10.1975 88 2:1
Andrejková Sylvia CEVA Trenčín 20.07.1979 56 1:2
Dzurňáková Jana CEVA Trenčín 18.08.1981 56 1:2
Šlapková Terézia BKR Púchov 27.05.1972 48 1:1
Šebová Lucia BKR Púchov 27.06.2007 40 1:0
Švecová Svetlana Spoje Bratislava 27.12.1995 24 0:3
Březovjáková Martina Fénix Bratislava 25.08.1987 24 0:3
Šurková Eva BKR Púchov 20.12.1978 120 3:0
Tekeľová Katarína Kyklop BC Martin 22.07.1978 80 2:0
Rajcová Michaela CEVA Trenčín 24.05.1997 48 1:1
Švecová Svetlana Spoje Bratislava 27.12.1995 24 0:3
Dzurňáková Jana CEVA Trenčín 18.08.1981 8 0:1
Beratšová Adriana Kyklop BC Martin 28.12.1993 8 0:1