Bodové zisky hráčov z turnajov

51 záznamov

97. DOS 4.liga,2.kolo-Ilava 4, 2022-05-22

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Borgula Jakub BK Šamorín 08.05.2003 40 2:0/-/-
Boris Dominik BK Šamorín 01.11.1999 30 -/2:0/-
Jozek Martin CEVA Trenčín 18.05.2003 24 1:1/-/-
Fischer Krištof SC Pohoda Trnava 10.04.2007 20 -/-/2:0
Kessler Matej SC Pohoda Trnava 03.11.1973 20 1:0/-/-
Vlk Gabriel CEVA Trenčín 31.08.1974 18 -/1:1/-
Leitmann Ivan Sokol Ilava 23.03.1987 18 -/1:1/-
Gálik Jakub Sokol Ilava 22.08.2003 12 -/-/1:1
Žuffa Matúš CEVA Trenčín 17.10.2001 12 -/-/1:1
Fischer Róbert SC Pohoda Trnava 27.09.1978 7 0:1/0:1/-
Kadlíček Dalibor Sokol Ilava 26.08.1984 4 0:1/-/-
Gažo Matej Sokol Ilava 01.08.1993 4 0:1/-/-
Bielčik Roland BK Šamorín 20.05.1971 4 -/-/0:2
Priputen Šimon SC Pohoda Trnava 09.02.2007 3 -/0:1/-
Fischer Krištof SC Pohoda Trnava 10.04.2007 40 2:0/-
Fischer Róbert SC Pohoda Trnava 27.09.1978 40 2:0/-
Gálik Jakub Sokol Ilava 22.08.2003 30 -/2:0
Leitmann Ivan Sokol Ilava 23.03.1987 30 -/2:0
Boris Dominik BK Šamorín 01.11.1999 24 1:1/-
Borgula Jakub BK Šamorín 08.05.2003 24 1:1/-
Jozek Martin CEVA Trenčín 18.05.2003 24 1:1/-
Žuffa Matúš CEVA Trenčín 17.10.2001 24 1:1/-
Hrnčár Peter CEVA Trenčín 14.11.1972 18 -/1:1
Karsay Oliver SC Pohoda Trnava 22.04.1991 18 -/1:1
Halas Radoslav BK Šamorín 17.10.1980 18 -/1:1
Blecha Branislav BK Šamorín 01.05.1974 18 -/1:1
Kadlíček Dalibor Sokol Ilava 26.08.1984 8 0:2/-
Gažo Matej Sokol Ilava 01.08.1993 8 0:2/-
Piovarči Juraj CEVA Trenčín 20.04.1956 6 -/0:2
Vlk Gabriel CEVA Trenčín 31.08.1974 6 -/0:2
Piovarči Juraj CEVA Trenčín 20.04.1956 40 2:0
Kessler Matej SC Pohoda Trnava 03.11.1973 24 1:1
Blecha Branislav BK Šamorín 01.05.1974 20 1:0
Halas Radoslav BK Šamorín 17.10.1980 4 0:1
Koribská Eva Mária AC UNIZA Žilina 04.05.1994 40 2:0
Lukačková Daniela CEVA Trenčín 01.04.1970 20 1:0
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 20 1:0
Roháčová Sára BK Šamorín 21.03.2007 8 0:2
Kuttnerová Eva CEVA Trenčín 03.03.1965 4 0:1
Císarová Patrícia SC Pohoda Trnava 05.04.2005 4 0:1
Lukačková Daniela CEVA Trenčín 01.04.1970 40 2:0
Kuttnerová Eva CEVA Trenčín 03.03.1965 40 2:0
Roháčová Sára BK Šamorín 21.03.2007 24 1:1
Blahová Slávka BK Šamorín 02.05.1966 24 1:1
Hlavačková Sylvia SC Pohoda Trnava 15.02.1973 24 1:1
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 24 1:1
Blahová Slávka BK Šamorín 02.05.1966 24 1:1
Kuttnerová Eva CEVA Trenčín 03.03.1965 20 1:0
Lukačková Daniela CEVA Trenčín 01.04.1970 20 1:0
Kesslerová Veronika SC Pohoda Trnava 21.12.2002 20 1:0
Kesslerová Lucia SC Pohoda Trnava 18.07.1975 4 0:1