Bodové zisky hráčov z turnajov

24 záznamov

99. DOS 4.liga,3.kolo-Fénix BA 4, 2022-05-22

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Režný Vladimír Fénix Bratislava 30.03.1982 20 1:0/-/-
Giač Adrián Fénix Bratislava 31.05.1977 15 -/1:0/-
Okoličány Roman Fénix Bratislava 16.02.1979 10 -/-/1:0
Matz Fridrich Spoje Bratislava 01.02.1978 4 0:1/-/-
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 3 -/0:1/-
Sýkora Matúš Spoje Bratislava 31.05.1994 2 -/-/0:1
Režný Vladimír Fénix Bratislava 30.03.1982 20 1:0/-
Demovič Igor Fénix Bratislava 28.12.1981 20 1:0/-
Giač Adrián Fénix Bratislava 31.05.1977 15 -/1:0
Okoličány Roman Fénix Bratislava 16.02.1979 15 -/1:0
Sýkora Matúš Spoje Bratislava 31.05.1994 4 0:1/-
Matz Fridrich Spoje Bratislava 01.02.1978 4 0:1/-
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 3 -/0:1
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 3 -/0:1
Kollár Marián Fénix Bratislava 02.07.1983 20 1:0
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 4 0:1
Baumannová Emma Spoje Bratislava 02.06.2007 20 1:0
Kovácsová Katarína Fénix Bratislava 22.12.1981 4 0:1
Sokolová Michaela Fénix Bratislava 27.05.1984 20 1:0
Kovácsová Katarína Fénix Bratislava 22.12.1981 20 1:0
Baumannová Emma Spoje Bratislava 02.06.2007 4 0:1
Zjavková Linda Spoje Bratislava 30.04.2007 4 0:1
Sokolová Michaela Fénix Bratislava 27.05.1984 20 1:0
Zjavková Linda Spoje Bratislava 30.04.2007 4 0:1