Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

109. DOS Italian International D, 2022-06-05 (DŽ)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Repiská Martina Slávia TU Zvolen 21.10.1995 1500 9.-16.