Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

202. DOS Hungarian International D, 2022-11-05 (MM)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 1500 9.-16.