Bodové zisky hráčov z turnajov

8 záznamov

88. U13 ŠK Hrachovo C, 2023-06-03 (DŽ)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 50 1.
Fiľová Laura Družst. Klenovec 13.01.2012 31 2.
Tömösváryová Lara BK Rim. Sobota 28.08.2012 14 3.-4.
Orosová Petra BK Rim. Sobota 27.08.2012 14 3.-4.
Černáková Saskia Družst. Klenovec 26.01.2012 8 5.-6.
Pauková Ema Družst. Klenovec 15.08.2012 8 5.-6.
Fabriciusová Nina BK Rim. Sobota 05.02.2013 4 7.-8.
Juhaniaková Lea BK Rim. Sobota 09.02.2011 4 7.-8.