Export registra hráčov pre vstup do TS

Exportujú sa len hráči, ktorí majú platnú registráciu. Výstupný súbor v XML formáte treba pred importom do TS skonvertovať v exceli do XLS formátu.