Úvod

Vitajte na stránke turnajov a rebríčkov SZBe.

Základná navigácia pre používateľov:

  • Body - výpočet bodov a koeficientov pre konkrétny turnaj
  • Výsledková listina – možnosť jednoduchého a automatizovaného vytvorenia výsledkovej listiny z turnaja
  • Turnaje - prehľad získaných bodov hráčmi na jednotlivých turnajoch
  • Rebríčky - prehľad všetkých rebríčkov jednotlivých kategórii s možnosťou výberu územných celkov
  • Hráči - prehľad bodových ziskov a rebríčkových poradí konkrétneho hráča
  • Exporty - možnosť vytvorenia Exportu hráčov a Exportu rebríčkov, ktoré sú použiteľné ako import do Tournament Software


Prihlásenie v časti Login je určené len pre správu systému.