Tvorba výsledkovej listiny zo súboru z TP

Zadaj údaje pre vygenerovanie výsledkovej listiny.

Súbor s poradím hráčov z TP

Pre prácu s touto funkciou treba ako vstupný súbor použiť súbor s poradím hráčov exportovaný z Tournament Planner vo formáte csv