Bodové zisky hráčov z turnajov

4 záznamy

132. DOS BKT Trebišov C, 2022-11-26 (MM)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 50 1.
Jeňo Martin BKT Trebišov 24.04.1978 16 2.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 9 3.
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 5 4.