Turnaje započítavané do slovenských rebríčkov v sezóne rok 2022
  Kategória
Názov
Typ Dátum zač. Dátum ukon. Časť s. Koeficient disciplín Počet hráčov
1. DOS Rebríček 2022 A 01.01.2022 31.03.2022 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  225  266  120 94  142  101
2. U19 Redukovaný rebríček 2022 A 01.01.2022 31.03.2022 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 53 51 37 56 53 41
3. U17 Redukovaný rebríček 2022 A 01.01.2022 31.03.2022 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 54 49 48 54 51 47
4. U15 Redukovaný rebríček 2022 A 01.01.2022 01.01.2022 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 64 53 43 60 47 46
5. U13 Redukovaný rebríček 2022 A 01.01.2022 01.01.2022 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 51 47 41 67 65 48
6. U11 Redukovaný rebríček 2022 A 01.01.2022 01.01.2022 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 22 22 17 40 38 23
7. DOS Spoje Bratislava A 22.04.2022 24.04.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 55 40 24 33 22 24
8. U19 SZBe B. Bystrica A 02.04.2022 03.04.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 36 32 30 33 30 30
9. U17 KBŠ Dolný Kubín A 07.05.2022 08.05.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 25 26 25 24 24 25
10. U15 BC Prešov A 30.04.2022 30.04.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 28 27 24 24 27
11. U13 BKR Púchov A 09.04.2022 09.04.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 24 23 23 22 23
12. U11 KBŠ Dolný Kubín  A 23.04.2022 23.04.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 13 12 13 28 26 13
13. DOS Lokomotíva Košice - OM O 27.05.2022 28.05.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 22 16 13 16 10 13
14. DOS AC UNIZA Žilina - OM  O 27.05.2022 28.05.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 23 20 8 9 8 8
15. U19 AC UNIZA Žilina - OM  O 05.04.2022 04.06.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 16 14 16 18 18 16
16. U19 Lokomotíva Košice - OM O 05.06.2022 05.06.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 13 12 10 17 12 10
17. U17 KBŠ Dolný Kubín - OM O 18.06.2022 18.06.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 14 14 14 19 16 14
18. U17 Spoje Bratislava - OM O 18.06.2022 18.06.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 19 18 19 27 26 19
19. U15 BC Prešov - OM O 15.05.2022 15.05.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 29 28 28 40 36 28
20. U15 Spoje Bratislava - OM O 29.05.2022 29.05.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 26 24 26 29 26 26
21. U13 KBŠ Dolný Kubín - OM O 04.06.2022 04.06.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 17 16 17 26 26 17
22. U13 BKR Púchov - OM O 04.06.2022 04.06.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 16 16 16 19 18 16
23. U11 BKR Púchov - OM O 28.05.2022 28.05.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 9 8 5 5 4 5
24. U11 BC Prešov - OM O 28.05.2022 28.05.2022 1  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0 10 10 10 21 20 10
25. DOS BKT Trebišov B 03.04.2022 03.04.2022 1  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 11 10 4 4 4 4
26. U19 ŠKB Zámoček Poprad C 23.04.2022 23.04.2022 1  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 6 0 0 3 0 0
27. U19 BC Prešov (MO) C 17.05.2022 17.05.2022 1  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 5 4 5 5 4 5
28. U19 ŠKB Zámoček Poprad C 19.06.2022 19.06.2022 1  0.5  0.0  0.5  0.5  0.0  0.5 7 0 6 6 0 6
29. U19 BC Prešov B 21.06.2022 21.06.2022 1  3.0  0.0  0.0  3.0  0.0  0.0 13 0 0 16 0 0
30. U17 Spoje Bratislava - Q Q 09.04.2022 09.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 24 22 21 23 22 21
31. U17 KBŠ Dolný Kubín - Q Q 10.04.2022 10.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 9 8 9 17 14 9
32. U17 KBŠ Dolný Kubín  B 14.04.2022 14.04.2022 1  3.0  0.0  0.0  3.0  0.0  0.0 11 0 0 9 0 0
33. U17 BC Prešov B 01.06.2022 01.06.2022 1  3.0  0.0  0.0  3.0  0.0  0.0 33 0 0 27 0 0
34. U17 BC Prešov (MO) C 05.04.2022 05.04.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 28 28 24 28 28 24
35. U17 ZŠOK Sp. Nová Ves C 23.04.2022 23.04.2022 1  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 9 0 0 10 0 0
36. U17 BK ZŠ Lendak C 07.05.2022 07.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 11 10 10 10 10 10
37. U17 ŠK Hrachovo C 28.05.2022 28.05.2022 1  0.5  0.5  0.0  0.5  0.5  0.0 6 6 0 6 6 0
38. U15 BC Prešov - Q Q 24.04.2022 24.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 28 26 25 25 22 25
39. U15 BKR Púchov - Q Q 24.04.2022 24.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 20 16 19 25 24 19
40. U15 BKT Trebišov B 12.04.2022 12.04.2022 1  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 4 4 4 8 8 4
41. U13 BC Prešov B 01.06.2022 01.06.2022 1  3.0  0.0  0.0  3.0  0.0  0.0 20 0 0 16 0 0
42. U15 BC Prešov (MO) C 01.04.2022 01.04.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 27 26 22 28 28 22
43. U15 ŠKB Zámoček Poprad C 23.04.2022 23.04.2022 1  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 6 0 0 2 0 0
44. U15 BC Prešov C 26.04.2022 26.04.2022 1  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 26 0 0 24 0 0
45. U15 Lokomotíva Košice  C 30.04.2022 30.04.2022 1  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 7 0 0 6 0 0
46. U15 BC Prešov C 10.05.2022 10.05.2022 1  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 29 0 0 24 0 0
47. U15 ŠK Hrachovo C 14.05.2022 14.05.2022 1  0.5  0.5  0.0  0.5  0.5  0.0 6 6 0 5 6 0
48. U15 ŠKB Zámoček Poprad C 19.06.2022 19.06.2022 1  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 15 14 0 18 16 0
49. U15 Lokomotíva Košice  C 18.06.2022 18.06.2022 1  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 15 0 0 2 0 0
50. U13 BC Prešov - Q Q 02.04.2022 02.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 17 16 17 20 20 17
51. U13 AC UNIZA Žilina - Q Q 03.04.2022 03.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 11 10 11 15 14 11
52. U13 KBŠ Dolný Kubín B 14.04.2022 14.04.2022 1  3.0  0.0  0.0  3.0  0.0  0.0 18 0 0 24 0 0
53. U13 ZŠOK Sp. Nová Ves C 23.04.2022 23.04.2022 1  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 3 0 0 5 0 0
54. U13 Lokomotíva Košice  C 30.04.2022 30.04.2022 1  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 9 0 0 8 0 0
55. U13 BC Prešov (MO) C 03.05.2022 03.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 21 20 16 18 16 16
56. U13 KBŠ Dolný Kubín C 05.05.2022 05.05.2022 1  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 11 0 0 19 0 0
57. U13 BK ZŠ Lendak C 07.05.2022 07.05.2022 1  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5  1.0 9 8 9 9 8 9
58. U13 ŠK Hrachovo C 14.05.2022 14.05.2022 1  0.5  0.5  0.0  1.0  0.5  0.0 5 4 0 9 8 0
59. U13 KBŠ Dolný Kubín  C 03.12.2022 03.12.2022 2  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 9 0 0 12 0 0
60. U13 Lokomotíva Košice  C 18.06.2022 18.06.2022 1  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 0 0 0 3 0 0
61. U13 KBŠ Dolný Kubín  C 29.06.2022 29.06.2022 1  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 9 0 0 10 0 0
62. U11 KBŠ Dolný Kubín  B 22.05.2022 22.05.2022 1  3.0  3.0  0.0  3.0  3.0  0.0 8 6 0 25 24 0
63. U11 Lokomotíva Košice  C 30.04.2022 30.04.2022 1  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 10 0 0 0 0 0
64. U11 KBŠ Dolný Kubín  C 05.05.2022 05.05.2022 1  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 5 0 0 22 0 0
65. U11 BC Prešov (MO) C 24.05.2022 24.05.2022 1  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 3 0 0 0 0 0
66. U11 KBŠ Dolný Kubín  C 06.10.2022 06.10.2022 2  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 6 0 0 23 0 0
67. U11 Lokomotíva Košice  C 18.06.2022 18.06.2022 1  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 7 0 0 0 0 0
68. U11 KBŠ Dolný Kubín  C 29.06.2022 29.06.2022 1  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 0 0 0 19 0 0
69. DOS Extraliga 1.kolo-Košice 1 30.04.2022 30.04.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11 12 4 4 8 4
70. DOS Extraliga 1.kolo-Rozhan. 1 30.04.2022 30.04.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 13 17 3 4 7 3
71. DOS 2.liga Z,1.kolo-Trenčín 2 01.05.2022 01.05.2022 1  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 15 16 7 7 8 6
72. DOS 2.liga Z,1.kolo-Skalica 2 01.05.2022 01.05.2022 1  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 9 13 4 3 6 3
73. DOS 2.liga V,1.kolo-Košice 2 01.05.2022 01.05.2022 1  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 11 13 6 4 9 4
74. DOS 2.liga V,1.kolo-D.Kubín 2 01.05.2022 01.05.2022 1  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 9 12 3 3 6 3
75. DOS 3.liga V,1.kolo-L.Mikul. 3 30.04.2022 30.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 12 17 4 5 10 5
76. DOS 3.liga V,1.kolo-Rožňava 3 30.04.2022 30.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 12 14 5 4 6 4
77. DOS 3.liga Z,1.kolo-Trenčín 3 30.04.2022 30.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 20 26 8 7 13 8
78. DOS 3.liga Z,1.kolo-Bratisl. 3 30.04.2022 30.04.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 17 19 6 5 9 5
79. DOS 4.liga,1.kolo-Trenčín 4 01.05.2022 01.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 14 17 5 6 10 5
80. DOS 4.liga,1.kolo-Spoje BA 4 01.05.2022 01.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 13 16 4 5 8 5
81. DOS 4.liga,1.kolo-Filozof BA 4 01.05.2022 01.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 8 2 2 4 2
82. DOS 3.liga Z,2.kolo-Fénix BA 3 21.05.2022 21.05.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 21 30 12 9 13 8
83. DOS 3.liga Z,2.kolo-Malinovo 3 21.05.2022 21.05.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 13 17 5 6 9 4
84. DOS 3.liga V,2.kolo-Sabinov 3 21.05.2022 21.05.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 14 18 4 5 9 4
85. DOS 3.liga V,2.kolo-Trebišov 3 21.05.2022 21.05.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 11 14 4 4 6 4
86. DOS Extraliga 2.kolo-Ilava 1 11.06.2022 11.06.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11 15 4 5 9 6
87. DOS Extraliga 2.kolo-Blava 1 12.06.2022 12.06.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11 12 3 3 6 3
88. DOS 2.liga Z,2.kolo-Žilina 2 12.06.2022 12.06.2022 1  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 13 17 7 4 7 5
89. DOS 2.liga Z,2.kolo-Blava 2 12.06.2022 12.06.2022 1  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 11 11 4 5 7 4
90. DOS 2.liga V,2.kolo-Kežmarok 2 12.06.2022 12.06.2022 1  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 13 14 4 4 7 4
91. DOS 3.liga V,3.kolo-Kežmarok 3 11.06.2022 11.06.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 23 31 11 7 15 8
92. DOS 3.liga Z,3.kolo-Blava 3 11.06.2022 11.06.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 20 27 9 9 14 10
93. DOS 3.liga Z,3.kolo-Púchov 3 11.06.2022 11.06.2022 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 15 19 4 6 9 6
94. DOS 4.liga,2.kolo-Trenčín 4 01.05.2022 01.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 6 2 2 4 2
95. DOS 4.liga,3.kolo-Trenčín 4 01.05.2022 01.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 8 2 2 4 2
96. DOS 4.liga,2.kolo-Fénix BA 4 22.05.2022 22.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 15 18 5 6 8 6
97. DOS 4.liga,2.kolo-Ilava 4 22.05.2022 22.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 14 16 4 6 6 5
98. DOS 4.liga,2.kolo-Malinovo 4 22.05.2022 22.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 6 2 2 4 2
99. DOS 4.liga,3.kolo-Fénix BA 4 22.05.2022 22.05.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 8 2 2 4 2
100. DOS 4.liga,3.kolo-Filozof BA 4 12.06.2022 12.06.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 14 16 6 5 9 5
101. DOS 4.liga,3.kolo-Zvolen 4 12.06.2022 12.06.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 13 17 5 5 10 6
102. DOS 4.liga,1.kolo-Zvolen 4 12.06.2022 12.06.2022 1  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 8 2 2 4 2
103. U19 Alpes International U19  G 07.04.2022 10.04.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 78 74 54 75 76 54
104. U17 Czech U17 International G 07.04.2022 09.04.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 64 64 47 64 60 47
105. DOS Dutch International D 13.04.2022 16.04.2022 1 10.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 32 0 0 0 0 0
106. DOS ME dospelých 2022 D 25.04.2022 30.04.2022 1 10.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 40 0 0 39 0 0
107. U17 Adria U17 International G 20.05.2022 22.05.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 64 56 41 58 48 41
108. U17 Polish U17 Open G 27.05.2022 29.05.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0  0.0 10.0 56 44 36 56 0 36
109. DOS Italian International D 02.06.2022 05.06.2022 1  0.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 0 0 0 32 0 0
110. DOS Denmark Masters D 09.06.2022 12.06.2022 1  0.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 0 0 0 32 0 0
111. U19 Valamar Junior Open U19 F 16.06.2022 19.06.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 78 70 42 61 70 42
112. DOS Nantes Int. Challenge D 23.06.2022 26.06.2022 1  0.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 0 0 0 32 0 0
113. U17 Serbian U17 Int. G 24.06.2022 26.06.2022 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 64 54 37 55 44 37
114. U19 Bulgaria Junior U19 G 11.07.2022 13.07.2022 1  0.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 0 0 0 28 0 0
115. DOS KPŠ Košice (Kozák Cup) C 27.08.2022 27.08.2022 2  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  0.5 0 0 5 0 0 5
116. DOS M SR - SZBe (BB) M 09.12.2022 11.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
117. U19 M SR - SZBe (BB) M 12.11.2022 13.11.2022 3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 22 19 23 22 19
118. U17 M SR - SZBe (ZV) M 17.12.2022 18.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
119. U15 M SR - Kežmarok (DK) M 19.11.2022 20.11.2022 3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 28 26 24 24 26
120. U13 M SR - AC UNIZA Žilina M 12.11.2022 12.11.2022 3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 22 22 22 24 24 22
121. U11 M SR - BC Prešov M 10.12.2022 10.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
122. DOS AS Trenčín A 28.10.2022 30.10.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 55 34 24 32 26 24
123. U19 BC Prešov A 15.10.2022 16.10.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 22 21 31 22 21
124. U17 Spoje Bratislava A 17.09.2022 18.09.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 24 23 24 22 23
125. U15 Spoje Bratislava A 23.10.2022 23.10.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 28 24 24 24 24
126. U13 BC Prešov A 08.10.2022 08.10.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 22 24 24 24 24
127. U11 AS Trenčín A 29.10.2022 29.10.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 28 26 27 39 36 27
128. U19 Slovak Junior 2022 G 25.11.2022 27.11.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
129. U17 Slovak Youth U17 G 30.09.2022 02.10.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 43 38 32 40 34 32
130. DOS Koliba Bratislava - mixy C 08.10.2022 08.10.2022 2  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 0 0 10 0 0 10
131. DOS CEVA TN - štvorhry, mixy B 15.10.2022 16.10.2022 2  0.0  3.0  3.0  0.0  3.0  3.0 0 18 14 0 6 14
132. DOS BKT Trebišov C 26.11.2022 26.11.2022 3  1.0  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 9 8 4 4 4 4
133. U19 AC UNIZA Žilina (M ZA) C 09.10.2022 09.10.2022 2  0.5  0.5  0.0  0.5  0.5  0.0 8 8 0 8 8 0
134. U19 KBŠ Dolný Kubín B 06.11.2022 06.11.2022 3  3.0  0.0  0.0  3.0  0.0  0.0 7 0 0 3 0 0
135. U19 KBŠ Dolný Kubín B 11.12.2022 11.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
136. U17 Spoje Bratislava Q 10.09.2022 10.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 19 16 19 19 18 19
137. U17 KGB Rožňava Q 10.09.2022 10.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 10 10 9 14 10 9
138. U17 ZŠOK Spišská Nová Ves C 24.09.2022 24.09.2022 2  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 3 0 0 3 0 0
139. U17 AC UNIZA Žilina (M ZA) C 09.10.2022 09.10.2022 2  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 11 10 0 10 10 0
140. U17 Spoje Bratislava C 12.11.2022 12.11.2022 3  1.0  1.0  0.5  0.5  0.5  0.5 12 12 4 4 4 4
141. U17 BK ZŠ Lendak C 10.12.2022 10.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
142. U17 ZŠOK Spišská Nová Ves C 26.11.2022 26.11.2022 3  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 6 0 0 8 0 0
143. U17 Spoje Bratislava C 10.12.2022 10.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
144. U15 KBŠ Dolný Kubín B 11.09.2022 11.09.2022 2  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 16 16 16 25 24 16
145. U15 Spoje Bratislava Q 24.09.2022 24.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 21 20 20 22 20 20
146. U15 KBŠ Dolný Kubín Q 24.09.2022 24.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 22 20 21 23 22 21
147. U15 AC UNIZA Žilina (M ZA) C 02.10.2022 02.10.2022 2  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 10 0 0 8 0 0
148. U15 ŠK Hrachovo C 15.10.2022 15.10.2022 2  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 4 0 0 8 0 0
149. U15 KBŠ Dolný Kubín B 06.11.2022 06.11.2022 3  3.0  0.0  0.0  3.0  0.0  0.0 9 0 0 11 0 0
150. U15 Lokomotíva Košice B 05.11.2022 05.11.2022 3  3.0  3.0  0.0  3.0  3.0  0.0 14 14 0 5 6 0
151. U15 ŠK Hrachovo C 03.12.2022 03.12.2022 3  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5 10 10 8 10 10 8
152. U15 BKT Trebišov C 08.12.2022 08.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
153. U15 KBŠ Dolný Kubín B 11.12.2022 11.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
154. U15 Lokomotíva Košice C 15.12.2022 15.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
155. U13 AC UNIZA Žilina Q 17.09.2022 17.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 12 12 12 18 18 12
156. U13 Lokomotíva Košice Q 18.09.2022 18.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 12 12 11 16 16 11
157. U13 ZŠOK Spišská Nová Ves C 24.09.2022 24.09.2022 2  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 3 0 0 2 0 0
158. U13 AC UNIZA Žilina (M ZA) C 02.10.2022 02.10.2022 2  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 8 0 0 8 0 0
159. U13 ŠK Hrachovo C 15.10.2022 15.10.2022 2  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 9 0 0 9 0 0
160. U13 Lokomotíva Košice B 05.11.2022 05.11.2022 3  3.0  3.0  0.0  3.0  0.0  0.0 12 10 0 8 0 0
161. U13 BK ZŠ Lendak C 10.12.2022 10.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
162. U13 ŠK Hrachovo C 03.12.2022 03.12.2022 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 12 12 12 14 14 12
163. U13 KBŠ Dolný Kubín C 03.12.2022 03.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
164. U13 ZŠOK Spišská Nová Ves C 26.11.2022 26.11.2022 3  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 5 0 0 6 0 0
165. U13 Lokomotíva Košice C 15.12.2022 15.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
166. U11 KBŠ Dolný Kubín B 04.09.2022 04.09.2022 2  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0 11 10 11 19 18 11
167. U11 AC UNIZA Žilina (M ZA) C 02.10.2022 02.10.2022 2  0.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 6 0 0 8 0 0
168. U11 KBŠ Dolný Kubín C 06.10.2022 06.10.2022 2  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 6 0 0 23 0 0
169. U11 AS Trenčín C 15.10.2022 15.10.2022 2  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 7 0 0 13 0 0
170. U17 BC Prešov C 27.09.2022 27.09.2022 2  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 26 26 22 22 22 22
171. U17 BC Prešov C 20.12.2022 20.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
172. U15 BC Prešov C 11.10.2022 11.10.2022 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 14 14 14 14 14 14
173. U15 BC Prešov C 29.11.2022 29.11.2022 3  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 19 0 0 9 0 0
174. U13 BC Prešov C 08.11.2022 08.11.2022 3  1.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.0 13 10 0 7 6 0
175. U13 BC Prešov C 13.12.2022 13.12.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
176. U17 Slovenia U17 Int. G 02.09.2022 04.09.2022 2  0.0  0.0  0.0 10.0 10.0  0.0 0 0 0 34 32 0
177. U19 Polish U19 Open  F 08.09.2022 10.09.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 31 34 22 18 0 22
178. DOS Extraliga 3.kolo-Prešov 1 24.09.2022 24.09.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14 15 7 5 9 6
179. DOS Extraliga 3.kolo-Blava  1 24.09.2022 24.09.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12 15 4 3 6 3
180. DOS 2.liga V,3.kolo-Košice 2 25.09.2022 25.09.2022 2  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 15 16 6 5 7 4
181. DOS 2.liga Z,3.kolo-Jakarta  2 25.09.2022 25.09.2022 2  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 12 16 6 3 7 4
182. DOS 2.liga Z,3.kolo-Trenčín 2 25.09.2022 25.09.2022 2  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0 12 16 6 3 7 4
183. DOS 3.liga V,4.kolo-Kežmarok 3 24.09.2022 24.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 14 18 6 6 8 6
184. DOS 3.liga V,4.kolo-Trebišov 3 24.09.2022 24.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 9 12 3 4 7 3
185. DOS 3.liga Z,4.kolo-Blava 3 24.09.2022 24.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 16 17 5 7 11 5
186. DOS 3.liga Z,4.kolo-Nitra 3 24.09.2022 24.09.2022 2  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 19 25 11 7 12 6
187. DOS 4.liga,4.kolo-Zvolen 4 25.09.2022 25.09.2022 2  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 15 16 4 6 9 5
188. DOS 4.liga,4.kolo-Žilina 4 25.09.2022 25.09.2022 2  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 10 13 2 4 5 3
189. DOS 4.liga,5.kolo-Zvolen 4 25.09.2022 25.09.2022 2  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 8 2 2 4 2
190. DOS 4.liga,5.kolo-Žilina 4 25.09.2022 25.09.2022 2  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 8 2 2 4 2
191. DOS Belgian International D 14.09.2022 17.09.2022 2 10.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 32 0 0 32 0 0
192. U19 Slovenia Junior U19 G 16.09.2022 18.09.2022 2  0.0  0.0  0.0 10.0 10.0  0.0 0 0 0 21 24 0
193. U17 Zagreb U17 Open G 23.09.2022 25.09.2022 2  0.0  0.0  0.0 10.0 10.0 10.0 0 0 0 34 32 20
194. U19 ME juniorov U19 E 22.08.2022 27.08.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 75  118 69 72  116 69
195. DOS Canada Open D 27.09.2022 02.10.2022 2 10.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 42 0 0 0 0 0
196. DOS YONEX Dutch Open D 12.10.2022 16.10.2022 2  0.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 0 0 0 32 0 0
197. U17 Austrian U17 Int. G 07.10.2022 09.10.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 64 60 45 61 54 45
198. DOS Egypt International D 13.10.2022 16.10.2022 2 10.0  0.0 10.0 10.0  0.0 10.0 32 0 29 31 0 29
199. U19 MS juniorov U19 E 24.10.2022 30.10.2022 2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  124  144  111  117  150  111
200. U17 Denmark Junior U17 G 20.10.2022 23.10.2022 2 10.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 77 0 0 0 0 0
201. DOS MS jednotlivcov 2022 D 22.08.2022 28.08.2022 2  0.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 0 0 0 45 0 0
202. DOS Hungarian International D 02.11.2022 05.11.2022 3 10.0  0.0 10.0  0.0  0.0 10.0 32 0 32 0 0 32
203. DOS Norvegian International D 10.11.2022 13.11.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
204. DOS Irish Open D 16.11.2022 19.11.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
205. U19 Czech Junior U19 G 18.11.2022 20.11.2022 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
206. DOS 3.liga Z,5.kolo-Blava 3 05.11.2022 05.11.2022 3  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 17 19 4 6 8 6
207. DOS 3.liga Z,5.kolo-Trenčín 3 05.11.2022 05.11.2022 3  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 20 25 10 7 13 9
208. DOS 3.liga V,5.kolo-Rožňava 3 05.11.2022 05.11.2022 3  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 15 18 5 7 10 6
209. DOS 3.liga V,5.kolo-Kežmarok 3 05.11.2022 05.11.2022 3  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 9 14 4 3 6 4
210. DOS 4.liga,5.kolo-Bratislava 4 06.11.2022 06.11.2022 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 15 17 5 6 9 6
211. DOS 4.liga,5.kolo-Malinovo 4 06.11.2022 06.11.2022 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 14 18 7 6 8 7
212. DOS 4.liga,4.kolo-Bratislava 4 06.11.2022 06.11.2022 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 8 2 2 4 2
213. DOS 4.liga,4.kolo-Malinovo 4 06.11.2022 06.11.2022 3  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 6 8 2 2 4 2