Turnaje započítavané do slovenských rebríčkov v sezóne rok 2021
  Kategória
Názov
Typ Dátum zač. Dátum ukon. Časť s. Koeficient disciplín Počet hráčov
1. DOS Rebríček 2020        A 01.01.2021 01.01.2021 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  237  292  142 94  153  120
2. U19 Redukovaný rebríček 2020 A 01.01.2021 01.01.2021 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 40 40 23 39 34 29
3. U17 Redukovaný rebríček 2020 A 01.01.2021 01.01.2021 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 67 60 44 82 72 50
4. U15 Redukovaný rebríček 2020 A 01.01.2021 01.01.2021 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 62 54 48 76 60 43
5. U13 Redukovaný rebríček 2020 A 01.01.2021 01.01.2021 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 65 54 32 60 50 33
6. U11 Redukovaný rebríček 2020 A 01.01.2021 01.01.2021 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 17 11 8 35 23 9