Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

195. DOS Canada Open D, 2022-10-02 (DM)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 660 17.-31.