Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

107. DOS Uganda International D, 2023-02-26 (DM)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 3000 5.-8.