Bodové zisky hráčov z turnajov

24 záznamov

138. DOS 4.liga Z,2.kolo-Blava 4, 2023-05-21

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Rychtárik Jakub MBK PE Malinovo 24.09.1991 20 1:0/-/-
Horčičák Peter MBK PE Malinovo 30.04.1989 15 -/1:0/-
Takács Filip MBK PE Malinovo 18.04.2000 10 -/-/1:0
Cisár Kamil MBK PE Malinovo 01.05.1980 4 0:1/-/-
Móder Ladislav MBK PE Malinovo 02.11.1968 3 -/0:1/-
Križan Martin MBK PE Malinovo 18.04.1977 2 -/-/0:1
Rychtárik Jakub MBK PE Malinovo 24.09.1991 20 1:0/-
Lukáč Peter MBK PE Malinovo 02.08.1984 20 1:0/-
Móder Ladislav MBK PE Malinovo 02.11.1968 15 -/1:0
Takács Filip MBK PE Malinovo 18.04.2000 15 -/1:0
Mišejka Viktor MBK PE Malinovo 27.07.1964 4 0:1/-
Jurák Branislav MBK PE Malinovo 06.07.1969 4 0:1/-
Križan Martin MBK PE Malinovo 18.04.1977 3 -/0:1
Viest Martin MBK PE Malinovo 11.02.1970 3 -/0:1
Lukáč Peter MBK PE Malinovo 02.08.1984 20 1:0
Cisár Kamil MBK PE Malinovo 01.05.1980 4 0:1
Križanová Antónia MBK PE Malinovo 21.11.1978 20 1:0
Balážová Katarína MBK PE Malinovo 05.05.1982 4 0:1
Balážová Katarína MBK PE Malinovo 05.05.1982 20 1:0
Lackovičová Mária MBK PE Malinovo 08.01.1984 20 1:0
Juráková Bronislava MBK PE Malinovo 25.09.1998 4 0:1
Križanová Antónia MBK PE Malinovo 21.11.1978 4 0:1
Benešová Andrea MBK PE Malinovo 31.03.1977 20 1:0
Juráková Bronislava MBK PE Malinovo 25.09.1998 4 0:1