Bodové zisky hráčov z turnajov

1 záznam

143. DOS Swedish Open 2023 D, 2023-05-14 (DM)

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Dratva Milan Loko Košice 24.04.1996 600 17.-32.