Bodové zisky hráčov z turnajov

79 záznamov

277. DOS 2.liga V,7.kolo-Matejov. 2, 2023-11-05

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Rerko Juraj Koral Sp. Nová Ves 23.03.1976 160 2:0/-/-
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 160 2:0/-/-
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 120 -/2:0/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 96 1:1/-/-
Poláček Samuel KBŠ Dolný Kubín 18.06.2002 80 -/-/2:0
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 60 -/1:0/-
Daniel Slavomír Koral Sp. Nová Ves 09.03.1965 60 -/1:0/-
Balent Tibor Koral Sp. Nová Ves 16.09.1969 60 -/1:0/-
Babej Michal Koral Sp. Nová Ves 26.07.1980 40 -/-/1:0
Jurčišin Ladislav Tatran Sp. Vlachy 23.08.1983 40 -/-/1:0
Popreňak René Victory Trebišov 03.12.2001 40 -/-/1:0
Janek Michal BC Lipt. Mikuláš 29.02.1984 32 0:2/-/-
Krankus Michal BC Lipt. Mikuláš 23.05.1983 24 -/0:2/-
Legát Jakub Tatran Sp. Vlachy 29.07.2004 16 0:1/-/-
Kiseľ František Tatran Sp. Vlachy 02.10.1959 16 0:1/-/-
Lapák Miroslav BC Lipt. Mikuláš 13.03.1963 16 -/-/0:2
Čurilla Martin Tatran Sp. Vlachy 31.03.1971 12 -/0:1/-
Müller Roman Tatran Sp. Vlachy 02.06.1974 12 -/0:1/-
Turčina Lukáš KBŠ Dolný Kubín 15.07.1999 12 -/0:1/-
Kočiš Ján Tatran Sp. Vlachy 25.06.1954 8 -/-/0:1
Andrt Jaroslav Koral Sp. Nová Ves 09.01.1974 8 -/-/0:1
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 8 -/-/0:1
Širák Radoslav Victory Trebišov 29.04.2001 160 2:0/-
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 120 -/2:0
Rerko Juraj Koral Sp. Nová Ves 23.03.1976 96 1:1/-
Klučár Roman Koral Sp. Nová Ves 14.10.1968 96 1:1/-
Kurhajec Michal KBŠ Dolný Kubín 27.07.2002 96 1:1/-
Urban Pavel BC Lipt. Mikuláš 12.12.1979 96 1:1/-
Janek Michal BC Lipt. Mikuláš 29.02.1984 96 1:1/-
Turčina Lukáš KBŠ Dolný Kubín 15.07.1999 92 1:0/0:1
Uhrin Stanislav Victory Trebišov 14.05.1978 80 1:0/-
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 80 1:0/-
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 76 0:1/1:0
Daniel Slavomír Koral Sp. Nová Ves 09.03.1965 72 -/1:1
Balent Tibor Koral Sp. Nová Ves 16.09.1969 72 -/1:1
Poláček Samuel KBŠ Dolný Kubín 18.06.2002 72 -/1:1
Lapák Miroslav BC Lipt. Mikuláš 13.03.1963 72 -/1:1
Krankus Michal BC Lipt. Mikuláš 23.05.1983 72 -/1:1
Popreňak René Victory Trebišov 03.12.2001 60 -/1:0
Szilágyi Ladislav Victory Trebišov 05.08.1974 60 -/1:0
Kiseľ František Tatran Sp. Vlachy 02.10.1959 32 0:2/-
Legát Jakub Tatran Sp. Vlachy 29.07.2004 24 -/0:2
Müller Roman Tatran Sp. Vlachy 02.06.1974 16 0:1/-
Čurilla Martin Tatran Sp. Vlachy 31.03.1971 16 0:1/-
Kočiš Ján Tatran Sp. Vlachy 25.06.1954 12 -/0:1
Jurčišin Ladislav Tatran Sp. Vlachy 23.08.1983 12 -/0:1
Urban Pavel BC Lipt. Mikuláš 12.12.1979 96 1:1
Daniel Slavomír Koral Sp. Nová Ves 09.03.1965 80 1:0
Balent Tibor Koral Sp. Nová Ves 16.09.1969 80 1:0
Turčina Lukáš KBŠ Dolný Kubín 15.07.1999 80 1:0
Molčan Jakub KBŠ Dolný Kubín 31.10.1991 80 1:0
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 32 0:2
Jurčišin Ladislav Tatran Sp. Vlachy 23.08.1983 16 0:1
Müller Roman Tatran Sp. Vlachy 02.06.1974 16 0:1
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 160 2:0
Štepitová Nela Koral Sp. Nová Ves 04.12.2007 160 2:0
Čurillová Katarína Tatran Sp. Vlachy 23.10.1982 80 1:0
Brodňanská Barbora KBŠ Dolný Kubín 14.04.1999 32 0:2
Maťková Ľubica BC Lipt. Mikuláš 25.08.1973 16 0:1
Piklová Zuzana Tatran Sp. Vlachy 20.05.1991 16 0:1
Balážová Romana BC Lipt. Mikuláš 03.08.1976 16 0:1
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 160 2:0
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 160 2:0
Baková Ivana Koral Sp. Nová Ves 12.06.2005 160 2:0
Baková Lucia Koral Sp. Nová Ves 09.07.2003 160 2:0
Čurillová Katarína Tatran Sp. Vlachy 23.10.1982 96 1:1
Piklová Zuzana Tatran Sp. Vlachy 20.05.1991 96 1:1
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 32 0:2
Brodňanská Barbora KBŠ Dolný Kubín 14.04.1999 32 0:2
Janeková Viktória BC Lipt. Mikuláš 24.01.1984 32 0:2
Maťková Ľubica BC Lipt. Mikuláš 25.08.1973 16 0:1
Balážová Romana BC Lipt. Mikuláš 03.08.1976 16 0:1
Fülӧpová Dana KBŠ Dolný Kubín 06.07.1967 160 2:0
Maťková Ľubica BC Lipt. Mikuláš 25.08.1973 96 1:1
Balentová Diana Koral Sp. Nová Ves 01.08.1973 80 1:0
Štepitová Nela Koral Sp. Nová Ves 04.12.2007 80 1:0
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 32 0:2
Čurillová Katarína Tatran Sp. Vlachy 23.10.1982 16 0:1
Piklová Zuzana Tatran Sp. Vlachy 20.05.1991 16 0:1