Bodové zisky hráčov z turnajov

60 záznamov

10. DOS BKT Trebišov C, 2023-04-01

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 100 1.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 80 2.
Hrinda Martin BKT Trebišov 22.05.1985 58 3.-4.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 58 3.-4.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 28 5.-8.
Uhrin Stanislav Victory Trebišov 14.05.1978 28 5.-8.
Marko Igor BKT Trebišov 27.05.1979 28 5.-8.
Jeňo Martin BKT Trebišov 24.04.1978 28 5.-8.
Vaľovčin Jozef BKT Trebišov 15.10.1983 14 9.-16.
Popreňak René Victory Trebišov 03.12.2001 14 9.-16.
Men Matúš BKT Trebišov 10.09.1992 14 9.-16.
Girman Axel Victory Trebišov 27.04.2008 14 9.-16.
Chovanec Michal BKT Trebišov 14.02.1990 14 9.-16.
Soták Miloš BKT Trebišov 05.07.1993 14 9.-16.
Macorlig Norbert BKT Trebišov 15.08.1990 14 9.-16.
Brinzík Michal BKT Trebišov 19.01.1992 14 9.-16.
Chovanec Ján BKT Trebišov 26.05.1954 4 17.-18.
Hupcej Michal BKT Trebišov 18.05.1973 4 17.-18.
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 90 1.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 90 1.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 58 2.
Uhrin Stanislav Victory Trebišov 14.05.1978 58 2.
Vaľovčin Jozef BKT Trebišov 15.10.1983 28 3.-4.
Marko Igor BKT Trebišov 27.05.1979 28 3.-4.
Jeňo Martin BKT Trebišov 24.04.1978 28 3.-4.
Hrinda Martin BKT Trebišov 22.05.1985 28 3.-4.
Chovanec Ján BKT Trebišov 26.05.1954 14 5.-8.
Popreňak René Victory Trebišov 03.12.2001 14 5.-8.
Girman Axel Victory Trebišov 27.04.2008 14 5.-8.
Chovanec Michal BKT Trebišov 14.02.1990 14 5.-8.
Soták Miloš BKT Trebišov 05.07.1993 14 5.-8.
Macorlig Norbert BKT Trebišov 15.08.1990 14 5.-8.
Brinzík Michal BKT Trebišov 19.01.1992 14 5.-8.
Chovanec Ján BKT Trebišov 13.11.1987 14 5.-8.
Men Matúš BKT Trebišov 10.09.1992 4 9.
Hupcej Michal BKT Trebišov 18.05.1973 4 9.
Širák Radoslav Victory Trebišov 25.05.1974 50 1.
Hanuliak Lukáš Victory Trebišov 10.04.1994 27 2.
Hrinda Martin BKT Trebišov 22.05.1985 11 3.-4.
Popreňak René Victory Trebišov 03.12.2001 11 3.-4.
Pilát Jozef Victory Trebišov 28.04.1967 5 5.-6.
Girman Axel Victory Trebišov 27.04.2008 5 5.-6.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 50 1.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 27 2.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 11 3.-4.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 11 3.-4.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 5 5.-6.
Beďová Nelly Victory Trebišov 13.11.2008 5 5.-6.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 39 1.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 39 1.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 11 2.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 11 2.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 5 3.
Beďová Nelly Victory Trebišov 13.11.2008 5 3.
Širáková Rebeka Victory Trebišov 22.09.2002 50 1.
Nováková Klaudia Victory Trebišov 10.04.1979 27 2.
Kuncová Tatiana BKT Trebišov 06.12.2000 11 3.-4.
Domaničová Eva Victory Trebišov 26.04.1984 11 3.-4.
Soľarová Lenka Victory Trebišov 06.05.1987 5 5.-6.
Beďová Nelly Victory Trebišov 13.11.2008 5 5.-6.