Bodové zisky hráčov z turnajov

24 záznamov

127. DOS 4.liga Z,3.kolo-Fénix 4, 2023-04-23

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 20 1:0/-/-
Kamenec Lukáš Fénix Bratislava 08.03.1981 15 -/1:0/-
Doboš Dušan Spoje Bratislava 14.10.2007 10 -/-/1:0
Nguyen Tien Minh Fénix Bratislava 22.10.1988 4 0:1/-/-
Matz Fridrich Spoje Bratislava 01.02.1978 3 -/0:1/-
Somorovský Marek Fénix Bratislava 05.05.1974 2 -/-/0:1
Nguyen Tien Minh Fénix Bratislava 22.10.1988 20 1:0/-
Szép Peter Fénix Bratislava 25.09.1978 20 1:0/-
Kamenec Lukáš Fénix Bratislava 08.03.1981 15 -/1:0
Somorovský Marek Fénix Bratislava 05.05.1974 15 -/1:0
Matz Fridrich Spoje Bratislava 01.02.1978 4 0:1/-
Kuzica Richard Spoje Bratislava 02.09.2007 4 0:1/-
Doboš Dušan Spoje Bratislava 14.10.2007 3 -/0:1
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 3 -/0:1
Szép Peter Fénix Bratislava 25.09.1978 20 1:0
Matz Viktor Spoje Bratislava 02.10.2007 4 0:1
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 20 1:0
Salayová Jana Fénix Bratislava 08.06.1980 4 0:1
Skákalová Eva Fénix Bratislava 08.09.1968 20 1:0
Salayová Jana Fénix Bratislava 08.06.1980 20 1:0
Čiamporová Lenka Spoje Bratislava 30.05.2008 4 0:1
Mišunová Lucia Lea Spoje Bratislava 11.04.2008 4 0:1
Skákalová Eva Fénix Bratislava 08.09.1968 20 1:0
Krajňáková Zuzana Spoje Bratislava 26.04.2007 4 0:1