Bodové zisky hráčov z turnajov

119 záznamov

21. U13 KBŠ Dolný Kubín - OM O, 2022-06-04

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Fotta Jakub Družst. Klenovec 28.03.2010 1200 1.
Sokol Tomáš Loko Košice 12.04.2010 960 2.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 648 3.-4.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 648 3.-4.
Drobul Matej SP Dolný Kubín 01.06.2010 384 5.
Chlúda Dušan SP Dolný Kubín 05.12.2011 360 6.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 312 7.
Kajan Jakub SP Dolný Kubín 22.03.2010 264 8.
Hornyák Sebastián BK Rim. Sobota 10.09.2014 192 9.-12.
Černák Vladimír SP Dolný Kubín 04.11.2013 192 9.-12.
Nemec Dávid KPŠ Košice 03.03.2010 192 9.-12.
Chovanec David SP Dolný Kubín 29.04.2010 192 9.-12.
Lejko Oliver BC Prešov 30.08.2010 96 13.-16.
Dzivý Balucha Jakub BC Prešov 26.07.2011 96 13.-16.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 96 13.-16.
Hornyák Florián BK Rim. Sobota 22.08.2011 96 13.-16.
Horváth Mário BK Rim. Sobota 15.02.2012 36 17.
Fotta Jakub Družst. Klenovec 28.03.2010 1080 1.
Sokol Tomáš Loko Košice 12.04.2010 1080 1.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 648 2.
Drobul Matej SP Dolný Kubín 01.06.2010 648 2.
Chovanec David SP Dolný Kubín 29.04.2010 312 3.-4.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 312 3.-4.
Kajan Jakub SP Dolný Kubín 22.03.2010 312 3.-4.
Chlúda Dušan SP Dolný Kubín 05.12.2011 312 3.-4.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 126 5.-8.
Lejko Oliver BC Prešov 30.08.2010 126 5.-8.
Horváth Mário BK Rim. Sobota 15.02.2012 126 5.-8.
Dzivý Balucha Jakub BC Prešov 26.07.2011 126 5.-8.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 126 5.-8.
Hornyák Florián BK Rim. Sobota 22.08.2011 126 5.-8.
Černák Vladimír SP Dolný Kubín 04.11.2013 126 5.-8.
Nemec Dávid KPŠ Košice 03.03.2010 126 5.-8.
Fotta Jakub Družst. Klenovec 28.03.2010 1200 1.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 960 2.
Kajan Jakub SP Dolný Kubín 22.03.2010 648 3.-4.
Drobul Matej SP Dolný Kubín 01.06.2010 648 3.-4.
Černák Vladimír SP Dolný Kubín 04.11.2013 336 5.-8.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 336 5.-8.
Sokol Tomáš Loko Košice 12.04.2010 336 5.-8.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 336 5.-8.
Dzivý Balucha Jakub BC Prešov 26.07.2011 156 9.-15.
Hornyák Florián BK Rim. Sobota 22.08.2011 156 9.-15.
Chlúda Dušan SP Dolný Kubín 05.12.2011 156 9.-15.
Nemec Dávid KPŠ Košice 03.03.2010 156 9.-15.
Chovanec David SP Dolný Kubín 29.04.2010 156 9.-15.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 156 9.-15.
Lejko Oliver BC Prešov 30.08.2010 156 9.-15.
Horváth Mário BK Rim. Sobota 15.02.2012 48 16.-17.
Hornyák Sebastián BK Rim. Sobota 10.09.2014 48 16.-17.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 1200 1.
Zacharová Nikola KBŠ Dolný Kubín 04.05.2010 1080 2.
Lešková Kathrin PBA Prešov 19.02.2010 852 3.-4.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 852 3.-4.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 648 5.
Ťapajáková Linda SP Dolný Kubín 04.08.2011 552 6.
Jašková Laura SP Dolný Kubín 23.01.2010 456 7.
Marettová Patrícia SP Dolný Kubín 31.01.2011 360 8.
Kureková Dominika SP Dolný Kubín 08.04.2010 234 9.-16.
Regulyová Nina SP Dolný Kubín 26.08.2012 234 9.-16.
Pápežová Soňa SP Dolný Kubín 24.05.2011 234 9.-16.
Brašeňová Zuzana SP Dolný Kubín 23.02.2011 234 9.-16.
Orosová Petra BK Rim. Sobota 27.08.2012 234 9.-16.
Pauková Ema Družst. Klenovec 15.08.2012 234 9.-16.
Valuchová Noemi SP Dolný Kubín 21.05.2011 234 9.-16.
Bajdichová Viktórie SP Dolný Kubín 30.10.2012 234 9.-16.
Stašová Patrícia SP Dolný Kubín 22.08.2012 150 17.-20.
Chomisteková Simona SP Dolný Kubín 19.08.2013 150 17.-20.
Reguliová Timea SP Dolný Kubín 08.04.2010 150 17.-20.
Šudová Adriána SP Dolný Kubín 26.05.2011 150 17.-20.
Pobehová Jana SP Dolný Kubín 27.06.2013 78 21.-24.
Konštiaková Natália SP Dolný Kubín 24.06.2012 78 21.-24.
Laurová Simona SP Dolný Kubín 07.02.2014 78 21.-24.
Laurová Aneta SP Dolný Kubín 05.11.2012 78 21.-24.
Janotíková Alexandra SP Dolný Kubín 31.07.2013 30 25.-26.
Halušková Ivana KBŠ Dolný Kubín 27.08.2012 30 25.-26.
Zacharová Nikola KBŠ Dolný Kubín 04.05.2010 1140 1.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 1140 1.
Jašková Laura SP Dolný Kubín 23.01.2010 852 2.
Ťapajáková Linda SP Dolný Kubín 04.08.2011 852 2.
Reguliová Timea SP Dolný Kubín 08.04.2010 504 3.-4.
Kureková Dominika SP Dolný Kubín 08.04.2010 504 3.-4.
Lešková Kathrin PBA Prešov 19.02.2010 504 3.-4.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 504 3.-4.
Janotíková Alexandra SP Dolný Kubín 31.07.2013 234 5.-8.
Pobehová Jana SP Dolný Kubín 27.06.2013 234 5.-8.
Pápežová Soňa SP Dolný Kubín 24.05.2011 234 5.-8.
Brašeňová Zuzana SP Dolný Kubín 23.02.2011 234 5.-8.
Orosová Petra BK Rim. Sobota 27.08.2012 234 5.-8.
Pauková Ema Družst. Klenovec 15.08.2012 234 5.-8.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 234 5.-8.
Marettová Patrícia SP Dolný Kubín 31.01.2011 234 5.-8.
Valuchová Noemi SP Dolný Kubín 21.05.2011 90 9.-13.
Regulyová Nina SP Dolný Kubín 26.08.2012 90 9.-13.
Šudová Adriána SP Dolný Kubín 26.05.2011 90 9.-13.
Halušková Ivana KBŠ Dolný Kubín 27.08.2012 90 9.-13.
Laurová Aneta SP Dolný Kubín 05.11.2012 90 9.-13.
Laurová Simona SP Dolný Kubín 07.02.2014 90 9.-13.
Konštiaková Natália SP Dolný Kubín 24.06.2012 90 9.-13.
Bajdichová Viktórie SP Dolný Kubín 30.10.2012 90 9.-13.
Stašová Patrícia SP Dolný Kubín 22.08.2012 90 9.-13.
Chomisteková Simona SP Dolný Kubín 19.08.2013 90 9.-13.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 1200 1.
Chylová Adriána SP Dolný Kubín 21.05.2010 960 2.
Jašková Laura SP Dolný Kubín 23.01.2010 648 3.-4.
Zacharová Nikola KBŠ Dolný Kubín 04.05.2010 648 3.-4.
Lešková Kathrin PBA Prešov 19.02.2010 336 5.-8.
Chomisteková Simona SP Dolný Kubín 19.08.2013 336 5.-8.
Reguliová Timea SP Dolný Kubín 08.04.2010 336 5.-8.
Kureková Dominika SP Dolný Kubín 08.04.2010 336 5.-8.
Brašeňová Zuzana SP Dolný Kubín 23.02.2011 156 9.-15.
Pauková Ema Družst. Klenovec 15.08.2012 156 9.-15.
Bajdichová Viktórie SP Dolný Kubín 30.10.2012 156 9.-15.
Marettová Patrícia SP Dolný Kubín 31.01.2011 156 9.-15.
Ťapajáková Linda SP Dolný Kubín 04.08.2011 156 9.-15.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 156 9.-15.
Stašová Patrícia SP Dolný Kubín 22.08.2012 156 9.-15.
Orosová Petra BK Rim. Sobota 27.08.2012 48 16.-17.
Regulyová Nina SP Dolný Kubín 26.08.2012 48 16.-17.