Bodové zisky hráčov z turnajov

135 záznamov

45. U15 BC Prešov - Q Q, 2023-03-12

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Sokol Tomáš Loko Košice 12.04.2010 200 1.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 180 2.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 132 3.-4.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 132 3.-4.
Černák Vladimír SP Dolný Kubín 04.11.2013 84 5.-6.
Nemec Dávid KPŠ Košice 03.03.2010 84 5.-6.
Kajan Jakub SP Dolný Kubín 22.03.2010 58 7.-8.
Tandlmajer Adrián Družst. Klenovec 25.11.2009 58 7.-8.
Chovanec David SP Dolný Kubín 29.04.2010 35 9.-16.
Magyar Zoltán Oliver KPŠ Košice 12.08.2009 35 9.-16.
Brádňan Oliver Družst. Klenovec 27.10.2010 35 9.-16.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 35 9.-16.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 35 9.-16.
Drengubiak Filip SP Dolný Kubín 19.08.2011 35 9.-16.
Papp Denyell Lucas BC Prešov 22.02.2012 35 9.-16.
Drengubiak Jakub SP Dolný Kubín 27.07.2009 35 9.-16.
Vrábeľ Adam SP Dolný Kubín 28.08.2012 12 17.-22.
Chlúda Dušan SP Dolný Kubín 05.12.2011 12 17.-22.
Moško Radoslav KPŠ Košice 22.02.2009 12 17.-22.
Berezovskij Ivan PBA Prešov 02.09.2012 12 17.-22.
Orlovský Michal KBC Košice 14.03.2011 12 17.-22.
Lenart Vladimír KPŠ Košice 12.07.2010 12 17.-22.
Kajan Jakub SP Dolný Kubín 22.03.2010 190 1.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 190 1.
Nemec Dávid KPŠ Košice 03.03.2010 132 2.
Sokol Tomáš Loko Košice 12.04.2010 132 2.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 68 3.-4.
Drengubiak Jakub SP Dolný Kubín 27.07.2009 68 3.-4.
Chlúda Dušan SP Dolný Kubín 05.12.2011 68 3.-4.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 68 3.-4.
Berezovskij Ivan PBA Prešov 02.09.2012 35 5.-8.
Moško Radoslav KPŠ Košice 22.02.2009 35 5.-8.
Chovanec David SP Dolný Kubín 29.04.2010 35 5.-8.
Magyar Zoltán Oliver KPŠ Košice 12.08.2009 35 5.-8.
Brádňan Oliver Družst. Klenovec 27.10.2010 35 5.-8.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 35 5.-8.
Černák Vladimír SP Dolný Kubín 04.11.2013 35 5.-8.
Tandlmajer Adrián Družst. Klenovec 25.11.2009 35 5.-8.
Lenart Vladimír KPŠ Košice 12.07.2010 12 9.-11.
Orlovský Michal KBC Košice 14.03.2011 12 9.-11.
Papp Denyell Lucas BC Prešov 22.02.2012 12 9.-11.
Drengubiak Filip SP Dolný Kubín 19.08.2011 12 9.-11.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 12 9.-11.
Vrábeľ Adam SP Dolný Kubín 28.08.2012 12 9.-11.
Sokol Tomáš Loko Košice 12.04.2010 200 1.
Škrabák David SP Dolný Kubín 13.10.2010 180 2.
Kajan Jakub SP Dolný Kubín 22.03.2010 132 3.-4.
Božík Jakub PBA Prešov 21.04.2010 132 3.-4.
Černák Vladimír SP Dolný Kubín 04.11.2013 68 5.-8.
Chlúda Dušan SP Dolný Kubín 05.12.2011 68 5.-8.
Poľanský Ondrej SP Dolný Kubín 01.10.2010 68 5.-8.
Škrabák Šimon SP Dolný Kubín 06.08.2012 68 5.-8.
Drengubiak Jakub SP Dolný Kubín 27.07.2009 35 9.-16.
Lenart Vladimír KPŠ Košice 12.07.2010 35 9.-16.
Chovanec David SP Dolný Kubín 29.04.2010 35 9.-16.
Berezovskij Ivan PBA Prešov 02.09.2012 35 9.-16.
Magyar Zoltán Oliver KPŠ Košice 12.08.2009 35 9.-16.
Burza Adrián BC Prešov 27.10.2009 35 9.-16.
Drengubiak Filip SP Dolný Kubín 19.08.2011 35 9.-16.
Papp Denyell Lucas BC Prešov 22.02.2012 35 9.-16.
Moško Radoslav KPŠ Košice 22.02.2009 12 17.-22.
Vrábeľ Adam SP Dolný Kubín 28.08.2012 12 17.-22.
Orlovský Michal KBC Košice 14.03.2011 12 17.-22.
Tandlmajer Adrián Družst. Klenovec 25.11.2009 12 17.-22.
Brádňan Oliver Družst. Klenovec 27.10.2010 12 17.-22.
Nemec Dávid KPŠ Košice 03.03.2010 12 17.-22.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 200 1.
Reguliová Timea SP Dolný Kubín 08.04.2010 180 2.
Brašeňová Zuzana SP Dolný Kubín 23.02.2011 132 3.-4.
Lešková Kathrin PBA Prešov 19.02.2010 132 3.-4.
Piliarová Mia PBA Prešov 24.04.2009 100 5.-6.
Ťapajáková Linda SP Dolný Kubín 04.08.2011 100 5.-6.
Spišiaková Diana KGB Rožňava 17.07.2009 62 7.-8.
Marettová Patrícia SP Dolný Kubín 31.01.2011 62 7.-8.
Chomisteková Simona SP Dolný Kubín 19.08.2013 39 9.-16.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 39 9.-16.
Pálešová Viktória SP Dolný Kubín 18.09.2009 39 9.-16.
Oravcová Jana SP Dolný Kubín 10.05.2011 39 9.-16.
Orinčáková Katarína KBC Košice 02.06.2009 39 9.-16.
Bajdichová Viktórie SP Dolný Kubín 30.10.2012 39 9.-16.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 39 9.-16.
Biróová Daniela KGB Rožňava 26.10.2009 39 9.-16.
Slobodníková Simona KBC Košice 01.12.2010 14 17.-25.
Kvasničáková Sofia SP Dolný Kubín 14.09.2010 14 17.-25.
Obročníková Nella BC Prešov 31.02.2010 14 17.-25.
Pápežová Soňa SP Dolný Kubín 24.05.2011 14 17.-25.
Stachová Tereza Lívia KBC Košice 24.06.2010 14 17.-25.
Pijalová Natália KPŠ Košice 29.01.2009 14 17.-25.
Havelková Sára BC Prešov 14.10.2009 14 17.-25.
Stachová Xénia BC Prešov 20.01.2010 14 17.-25.
Kureková Dominika SP Dolný Kubín 08.04.2010 14 17.-25.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 190 1.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 190 1.
Lešková Kathrin PBA Prešov 19.02.2010 132 2.
Piliarová Mia PBA Prešov 24.04.2009 132 2.
Kureková Dominika SP Dolný Kubín 08.04.2010 68 3.-4.
Reguliová Timea SP Dolný Kubín 08.04.2010 68 3.-4.
Ťapajáková Linda SP Dolný Kubín 04.08.2011 68 3.-4.
Brašeňová Zuzana SP Dolný Kubín 23.02.2011 68 3.-4.
Havelková Sára BC Prešov 14.10.2009 35 5.-8.
Chomisteková Simona SP Dolný Kubín 19.08.2013 35 5.-8.
Pápežová Soňa SP Dolný Kubín 24.05.2011 35 5.-8.
Pálešová Viktória SP Dolný Kubín 18.09.2009 35 5.-8.
Oravcová Jana SP Dolný Kubín 10.05.2011 35 5.-8.
Bajdichová Viktórie SP Dolný Kubín 30.10.2012 35 5.-8.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 35 5.-8.
Marettová Patrícia SP Dolný Kubín 31.01.2011 35 5.-8.
Slobodníková Simona KBC Košice 01.12.2010 12 9.-11.
Kvasničáková Sofia SP Dolný Kubín 14.09.2010 12 9.-11.
Stachová Tereza Lívia KBC Košice 24.06.2010 12 9.-11.
Pijalová Natália KPŠ Košice 29.01.2009 12 9.-11.
Stachová Xénia BC Prešov 20.01.2010 12 9.-11.
Orinčáková Katarína KBC Košice 02.06.2009 12 9.-11.
Fodorová Laura Družst. Klenovec 30.12.2011 200 1.
Brašeňová Zuzana SP Dolný Kubín 23.02.2011 180 2.
Lešková Kathrin PBA Prešov 19.02.2010 132 3.-4.
Oravcová Jana SP Dolný Kubín 10.05.2011 132 3.-4.
Chomisteková Simona SP Dolný Kubín 19.08.2013 68 5.-8.
Marettová Patrícia SP Dolný Kubín 31.01.2011 68 5.-8.
Ťapajáková Linda SP Dolný Kubín 04.08.2011 68 5.-8.
Reguliová Timea SP Dolný Kubín 08.04.2010 68 5.-8.
Obročníková Nella BC Prešov 31.02.2010 35 9.-16.
Kureková Dominika SP Dolný Kubín 08.04.2010 35 9.-16.
Sopková Terézia BC Prešov 13.11.2012 35 9.-16.
Pálešová Viktória SP Dolný Kubín 18.09.2009 35 9.-16.
Piliarová Mia PBA Prešov 24.04.2009 35 9.-16.
Čmelíková Tara BC Prešov 04.12.2009 35 9.-16.
Kvasničáková Sofia SP Dolný Kubín 14.09.2010 35 9.-16.
Bajdichová Viktórie SP Dolný Kubín 30.10.2012 35 9.-16.
Stachová Xénia BC Prešov 20.01.2010 12 17.-22.
Havelková Sára BC Prešov 14.10.2009 12 17.-22.
Stachová Tereza Lívia KBC Košice 24.06.2010 12 17.-22.
Pápežová Soňa SP Dolný Kubín 24.05.2011 12 17.-22.
Orinčáková Katarína KBC Košice 02.06.2009 12 17.-22.
Pijalová Natália KPŠ Košice 29.01.2009 12 17.-22.