Bodové zisky hráčov z turnajov

54 záznamov

237. DOS 3.liga Z,4.kolo-Zvolen 3, 2023-10-07

Hráč Klub Dátum nar. Bodový zisk Poradie/Výsledok
Kollár Marián Fénix Bratislava 02.07.1983 120 3:0/-/-
Brozman Boris Spoje Bratislava 22.02.1980 90 -/3:0/-
Borgula Jakub BK Šamorín 08.05.2003 88 2:1/-/-
Michalko Dušan Fénix Bratislava 04.08.1976 60 -/2:0/-
Jasenský Ján Fénix Bratislava 23.03.1988 56 1:2/-/-
Novodomec Martin Effort Zvolen 11.12.1990 44 -/-/2:1
Jačmeník Igor Effort Zvolen 11.11.1987 42 -/1:2/-
Viglašský Tomáš Spoje Bratislava 31.01.1980 28 -/-/1:2
Minarovič Peter Fénix Bratislava 14.10.1977 26 -/0:1/1:0
Mošovský Matej Fénix Bratislava 14.03.1973 20 -/-/1:0
Borovikov Arkady Fénix Bratislava 19.09.1984 20 -/-/1:0
Šuvada Jaroslav Fénix Bratislava 09.11.1978 18 -/0:3/-
Strelec Ivan Effort Zvolen 02.06.1968 16 0:2/-/-
Hrnčiar Milan Effort Zvolen 11.10.1975 8 0:1/-/-
Okoličány Roman Fénix Bratislava 16.02.1979 8 -/-/0:2
Režný Vladimír Fénix Bratislava 30.03.1982 4 -/-/0:1
Mošovský Matej Fénix Bratislava 14.03.1973 110 2:0/1:0
Borgula Jakub BK Šamorín 08.05.2003 88 2:1/-
Hargaš Peter Spoje Bratislava 16.04.1980 88 2:1/-
Straka Martin Fénix Bratislava 03.06.1980 86 2:0/0:1
Jasenský Ján Fénix Bratislava 23.03.1988 80 2:0/-
Kollár Marián Fénix Bratislava 02.07.1983 80 2:0/-
Jačmeník Igor Effort Zvolen 11.11.1987 66 -/2:1
Strelec Ivan Effort Zvolen 02.06.1968 66 -/2:1
Viglašský Tomáš Spoje Bratislava 31.01.1980 66 -/2:1
Brozman Boris Spoje Bratislava 22.02.1980 66 -/2:1
Minarovič Peter Fénix Bratislava 14.10.1977 60 -/2:0
Borovikov Arkady Fénix Bratislava 19.09.1984 44 0:1/1:1
Novodomec Martin Effort Zvolen 11.12.1990 24 0:3/-
Hrnčiar Milan Effort Zvolen 11.10.1975 24 0:3/-
Režný Vladimír Fénix Bratislava 30.03.1982 20 0:1/0:2
Demovič Igor Fénix Bratislava 28.12.1981 20 0:1/0:2
Michalko Dušan Fénix Bratislava 04.08.1976 14 0:1/0:1
Okoličány Roman Fénix Bratislava 16.02.1979 6 -/0:1
Mošovský Matej Fénix Bratislava 14.03.1973 80 2:0
Hargaš Peter Spoje Bratislava 16.04.1980 56 1:2
Režný Vladimír Fénix Bratislava 30.03.1982 48 1:1
Minarovič Peter Fénix Bratislava 14.10.1977 40 1:0
Kollár Marián Fénix Bratislava 02.07.1983 40 1:0
Vršková Barbora Fénix Bratislava 15.04.1996 120 3:0
Tamaškovičová Nina Spoje Bratislava 12.05.1989 88 2:1
Minarovičová Katarína Fénix Bratislava 18.07.1981 40 1:0
Eperješiová Lucia Effort Zvolen 20.01.1993 24 0:3
Březovjáková Martina Fénix Bratislava 25.08.1987 16 0:2
Mrázová Ivana Fénix Bratislava 18.09.1976 120 3:0
Minarovičová Katarína Fénix Bratislava 18.07.1981 120 3:0
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 88 2:1
Tamaškovičová Nina Spoje Bratislava 12.05.1989 88 2:1
Sokolová Michaela Fénix Bratislava 27.05.1984 56 1:2
Vršková Barbora Fénix Bratislava 15.04.1996 56 1:2
Sokolová Michaela Fénix Bratislava 27.05.1984 88 2:1
Mrázová Ivana Fénix Bratislava 18.09.1976 80 2:0
Streharski Alžbeta Spoje Bratislava 13.09.1972 56 1:2
Březovjáková Martina Fénix Bratislava 25.08.1987 40 1:0