Turnaje započítavané do slovenských rebríčkov v sezóne rok 2019
  Kategória
Názov
Typ Dátum zač. Dátum ukon. Časť s. Koeficient disciplín Počet hráčov
1. DOS AS Trenčín A 25.01.2019 27.01.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
2. DOS KPŠ Košice A 26.04.2019 28.04.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
3. DOS Lokomotíva Košice O 18.05.2019 18.05.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
4. DOS Sokol Ilava        O 18.05.2019 18.05.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
5. U19 Lokomotíva Košice A 02.02.2019 02.02.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
6. U19 BK Šurany          A 30.03.2019 30.03.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
7. U19 Lokomotíva Košice O 01.06.2019 01.06.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
8. U19 BK Šurany          O 01.06.2019 01.06.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
9. U17 Sokol Ilava A 23.02.2019 24.02.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
10. U17 BKR Púchov A 13.04.2019 13.04.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
11. U17 Lokomotíva Košice O 08.06.2019 08.06.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
12. U17 AC UNIZA Žilina O 08.06.2019 08.06.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
13. U15 Lokomotíva B. Bystrica A 09.02.2019 09.02.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
14. U15 Slávia TU Zvolen A 27.04.2019 27.04.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
15. U15 BC Prešov O 15.06.2019 15.06.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
16. U15 DBK Bratislava O 16.06.2019 16.06.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
17. U13 DBK Bratislava A 16.02.2019 16.02.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
18. U13 BC Prešov A 06.04.2019 06.04.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
19. U13 BC Prešov O 18.05.2019 18.05.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
20. U13 Spoje Bratislava O 19.05.2019 19.05.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
21. U11 AS Trenčín A 26.01.2019 26.01.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
22. U11 KPŠ Košice A 23.03.2019 23.03.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
23. U11 Družstevník Klenovec O 11.05.2019 11.05.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
24. U11 Spoje Bratislava O 11.05.2019 11.05.2019 3  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
25. U17 BKR Púchov Q 19.01.2019 19.01.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
26. U17 BC Prešov Q 19.01.2019 19.01.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
27. U17 Spoje Bratislava Q 16.03.2019 16.03.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
28. U17 Družstevník Klenovec Q 23.03.2019 23.03.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
29. U15 AC UNIZA Žilina Q 12.01.2019 12.01.2019 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 12 10 10 24 20 10
30. U15 Družstevník Klenovec Q 12.01.2019 12.01.2019 1  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 18 18 16 17 16 16
31. U15 Spoje Bratislava Q 30.03.2019 30.03.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
32. U15 ŠK Hrachovo        Q 30.03.2019 30.03.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
33. U13 Družstevník Klenovec Q 02.02.2019 02.02.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
34. U13 Spoje Bratislava Q 09.02.2019 09.02.2019 1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
35. U13 Spoje Bratislava Q 16.03.2019 16.03.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
36. U13 BC Prešov Q 16.03.2019 16.03.2019 2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0 0 0 0 0 0
37. U19 Redukovaný rebríček 2018 A 01.01.2019 01.01.2019 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 57 55 50 51 46 48
38. U17 Redukovaný rebríček 2018 A 01.01.2019 01.01.2019 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 89 65 62  107 82 75
39. U15 Redukovaný rebríček 2018 A 01.01.2019 01.01.2019 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 80 68 67  110 91 84
40. U13 Redukovaný rebríček 2018 A 01.01.2019 01.01.2019 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 72 52 47 76 64 52
41. U11 Redukovaný rebríček 2018 A 01.01.2019 01.01.2019 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 36 27 16 38 23 24
42. DOS Rebríček 2018 A 01.01.2019 01.01.2019 0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  365  408  266  178  205  197