Turnaje započítavané do slovenských rebríčkov v sezóne rok 2024
  Kategória
Názov
Typ Dátum zač. Dátum ukon. Časť s. Koeficient disciplín Počet hráčov
1. DOS Rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  319  346  196  143  183  155
2. U19 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 47 41 35 66 65 42
3. U17 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  130 73 80  128 78 85
4. U15 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  133  100 75  138  114 86
5. U13 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  124 97 86  122  101 81
6. U11 Redukovaný rebríček 2023 A 01.01.2024 01.01.2024 0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 39 30 27 39 30 25
7. DOS AS Trenčín A 26.01.2024 28.01.2024 1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 52 36 22 28 22 22
8. DOS CEVA TN - štvorhry, mix B 03.02.2024 04.02.2024 1  0.0 10.0 10.0  0.0 10.0 10.0 0 46 21 0 14 21
9. U19 BC Prešov (MO) C 23.01.2024 23.01.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 19 18 11 11 10 11
10. U19 Spoje Bratislava C 31.01.2024 31.01.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 7 6 7 7 6 7
11. U19 BC Prešov A 03.02.2024 04.02.2024 1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24 22 20 23 22 20
12. U19 Spoje Bratislava C 16.02.2024 16.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 8 8 8 8 8 8
13. U19 BC Prešov B 18.02.2024 18.02.2024 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14 12 12 15 12 12
14. U17 SP Dolný Kubín B 13.01.2024 13.01.2024 1 10.0  0.0  0.0 10.0  0.0  0.0 38 0 0 52 0 0
15. U17 BC Prešov C 16.01.2024 16.01.2024 1  5.0  5.0  0.0  5.0  5.0  0.0 47 46 0 36 34 0
16. U17 Spoje Bratislava C 17.01.2024 17.01.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  0.0  5.0 5 4 3 3 0 3
17. U17 SP Dolný Kubín A 20.01.2024 20.01.2024 1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 24 28 24 24 30 24
18. U17 Spoje Bratislava C 11.02.2024 11.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 21 18 20 21 20 20
19. U17 Spoje Bratislava C 23.02.2024 23.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 9 8 9 9 8 9
20. U15 Lokomotíva Košice C 20.01.2024 20.01.2024 1  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 12 0 0 9 0 0
21. U15 T-B Malinovo C 03.02.2024 03.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 14 8 7 13 12 7
22. U15 Sokol Ilava A 10.02.2024 10.02.2024 1 20.0 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 27 24 0 32 32 0
23. U15 BC Prešov (MO) C 14.02.2024 14.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 24 24 16 16 16 16
24. U15 BKT Trebišov C 22.02.2024 22.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 11 10 8 18 18 8
25. U13 Lokomotíva Košice C 20.01.2024 20.01.2024 1  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 17 0 0 16 0 0
26. U13 Spoje Bratislava B 20.01.2024 20.01.2024 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 24 20 24 26 24 24
27. U13 T-B Malinovo C 03.02.2024 03.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 12 10 9 16 14 9
28. U13 BC Prešov B 11.02.2024 11.02.2024 1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 25 24 24 30 30 24
29. U13 BKR Púchov A 17.02.2024 17.02.2024 1 20.0 20.0  0.0 20.0 20.0  0.0 32 32 0 32 32 0
30. U13 BC Prešov (MO) C 20.02.2024 20.02.2024 1  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 14 12 12 12 12 12
31. U11 Lokomotíva Košice C 20.01.2024 20.01.2024 1  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 6 0 0 5 0 0
32. U11 AS Trenčín A 27.01.2024 27.01.2024 1 20.0  0.0  0.0 20.0  0.0  0.0 17 0 0 25 0 0
33. U11 T-B Malinovo C 03.02.2024 03.02.2024 1  0.0  0.0  0.0  5.0  5.0  0.0 0 0 0 6 4 0
34. U11 AS Trenčín C 25.02.2024 25.02.2024 1  5.0  0.0  0.0  5.0  0.0  0.0 11 0 0 26 0 0